InfoMil Actueel 281

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 281

Aankondiging Netwerkdag ZZS 10 april

Het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) organiseert voor de derde keer een netwerkdag. Deze vindt plaats op woensdag 10 april 2019 en is bedoeld voor overheidsmedewerkers die werken met het ZZS-beleid. Het thema van de dag is het Vermijdings- en Reductieprogramma. Het hiervoor opgestelde stappenplan helpt bedrijven en bevoegd gezagen met het onderzoek naar minimalisatie en de afweging daarvan. Tijdens de netwerkdag zal dit stappenplan worden toegelicht en is er gelegenheid om hiermee te oefenen.

Nieuwe energiebesparende maatregelen beschikbaar

In de Staatscourant 2019 (8650) zijn op 5 maart 2019 de geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing (hierna EML's) gepubliceerd. Op 1 april 2019 treden deze nieuwe energiebesparende maatregelen in werking. Met deze nieuwe EML's kan iedere "drijver van een inrichting" voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Uitnodiging congres "Geboeid door stedelijke kavelruil"

Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, een samenwerkingsverband van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Kadaster, organiseert een congres over stedelijke kavelruil voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is.

Strategische Quickscan 2018 aangereikt bij omgevingsdiensten

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in de afgelopen maand de Strategische Quickscan 2018 aan alle omgevingsdiensten verstuurd. Met de Strategische Quickscan kunnen omgevingsdiensten nog beter hun strategie bepalen voor de komende jaren. Om de omgevingsdiensten dit jaar meer tijd te geven om de Quickscan in de praktijk te implementeren is de oplevering naar voren gehaald.

Daadkracht, Fix It, Impact & Samen: programma’s leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen bekend

Op 4 april 2019 starten de leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen. De eerste bijeenkomst staat in het teken van het thema “Daadkracht”. In de ochtend ontdekt u samen met filosoof en futuroloog Ruud Veltenaar waarom we klimaatproblemen niet langer voor ons uit kunnen schuiven en nú aan de slag moeten. Samen met duurzaam ondernemer en lobbyist Marga Hoek inventariseren we de uitdagingen en leert u uw onbegrensde mogelijkheden kennen.