InfoMil Actueel 284

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 284

Inschrijving gestart voor de Schakeldag 2019

U kunt zich nu aanmelden voor de Schakeldag 2019, hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het congres vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Nieuwe validatietool afvalgegevens e-MJV

Er is voor het valideren van de e-MJV-rapportages (elektronisch milieujaarverslag) een nieuwe tool voor de afvalmodule beschikbaar, de
'Af-val-idatietool'. De oude validatietool komt hiermee te vervallen. Met de nieuwe tool is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de gegevens uit de database van het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het e-MJV.

Nieuwe tabellen Cwegdek - april 2019

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de goedkeuring van een rapport door het Expertisecentrum Geluid (ECG) van het RIVM.

Nieuwe tekst mengsels met ZZS

De tekst over mengsels met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bestanddelen op de website van InfoMil is aangepast. De pagina: Mengsels met ZZS-bestanddelen geeft advies aan vergunningverleners over hoe om te gaan met mengsels met ZZS-bestanddelen.

Nieuwe risico-indicatoren voor Tactische Quickscan

Twee keer per jaar levert het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) de Tactische Quickscan aan bij Omgevingsdiensten. De quickscan van maart 2019 gaat over het tweede halfjaar van 2018. Er zijn een aantal nieuwe risico indicatoren toegevoegd. Deze nieuwe risico-indicatoren gaan over asbest, teerhoudend asfalt en grond die gevaarlijke stoffen bevat.