InfoMil Actueel 287

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 287

Reparaties Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling gepubliceerd

De wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking. Het gaat om redactionele correcties, verduidelijkingen, actualisatie van normen en het herstel van verwijzingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De wijzigingen van het besluit zijn 29 mei 2019 gepubliceerd. Die van de regeling op 20 mei 2019.

Filterinstrument EML actueel, verbeterd en klaar voor gebruik

De erkende maatregelen voor energiebesparing (EML’s) zijn met het verbeterde filterinstrument EML ontsloten. Het gaat om de maatregelen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Daarnaast zijn er nog twee verbeteringen doorgevoerd.

Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet aangeboden aan Eerste en Tweede Kamer

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Via het Invoeringsbesluit zijn nog een aantal inhoudelijke aanvullingen aangebracht in de basis-AMvB’s (Algemene maatregel van bestuur). De geconsolideerde versies van deze besluiten zijn nu beschikbaar.

Eerste resultaten proef met ijzerchloride voor verbetering waterkwaliteit positief

Op 1 april 2019 is het hoogheemraadschap van Rijnland een proef gestart om de waterkwaliteit in de Amstelveense Poel te verbeteren. De eerste resultaten zien er goed uit.

Aangepaste Crisis- en herstelwet biedt ruimte aan­ ­woningbouw

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee gaan procedures sneller en komen er meer gebruiksmogelijkheden van de wet.

Invoering Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) LAVS vanaf­ 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 treedt de AMvB Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in werking. Met het in werking treden van deze AMvB krijgen toezichthouders een bredere inkijkfunctie in het LAVS.

Koning en minister brengen werkbezoek in kader van­ ­Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag 28 mei 2019 samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek gebracht in het kader van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Nieuwe versie rekenmodel ISL3a beschikbaar

U kunt nu het rekenmodel voor luchtkwaliteit ISL3a versie 2019 downloaden. Voordat u het model kunt downloaden, wordt om uw e-mailadres gevraagd. Het opgegeven adres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in het rekenmodel. De nieuwe versie bevat onder andere de laatste achtergrondgegevens (GCN) en meteorologische gegevens.

Presentaties en livestream DSO-dag 18 juni 2019

Op dinsdag 18 juni 2019 is er de 10e kwartaaldemonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet. U kunt deze demonstratie  live volgen via de een livestream op de website.

Verkenning impact migratie nieuwe Omgevingsloket

Wat is de impact van de migratie van de huidige landelijke voorzieningen naar het nieuwe Omgevingsloket? Om hier een goed beeld van te krijgen liet de programmaraad Omgevingswet in het eerste kwartaal van 2019 een verkenning uitvoeren.

Uitspraak Raad van State over meetonzekerheid

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de zoutzuuremissie van de REC Harlingen. Het aftrekken van de meetonzekerheidseis is niet juist.