InfoMil Actueel 288

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 288

Nieuwe versie AIM vanaf 1 juli beschikbaar

Vanaf 1 juli 2019 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. De wijzigingen hebben effect op de AIM en de AIM beheermodule. Voor beide moeten gebruikers inloggen met eHerkenning of DigiD. Dit is nodig om de veiligheid van gegevens te beschermen. Verder is de AIM beheermodule beter geschikt gemaakt voor tablets. Ook zijn er mee-kijk inlogs per bevoegd gezag als uw organisatie de meldingen voor meerdere bevoegde gezagen verwerkt.

Evaluatie van de richtlijn industriële emissies (RIE)

De Europese Commissie wil de richtlijn industriële emissies (RIE) evalueren. Bij deze evaluatie zal worden beoordeeld hoe de EU-regels over industriële emissies werken en of deze ten goede komen aan het publiek en de industrie. Een onderdeel van de evaluatie is een publieke consultatie. Stakeholders (waaronder de bevoegde gezagen) kunnen tot uiterlijk 20 augustus 2019 reageren.

Nieuwe integrale versie Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

In de integrale versie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn de artikelen van beiden besluiten die bij elkaar horen, bij elkaar geplaatst. Ook is een revisieversie beschikbaar, waarin zichtbaar is wat de recente wijzigingen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zijn. In de nieuwste versie zijn alle wijzigingen tot en met 1 juli 2019 verwerkt.

Kamerbrief over ontwikkeling toetsingskader endotoxinen

Binnen het onderzoek naar endotoxinen uit de veehouderij zijn nieuwe rapporten opgeleverd. Het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) laat dit onderzoek uitvoeren om een toetsingskader te kunnen ontwikkelen. Een regionale aanpak past beter dan een landelijk toetsingskader, omdat het gebied met een hoge endotoxinebelasting klein is. Regionale overheden kunnen zelf een grenswaarde kiezen. Met een nieuw ruimtelijk model kunnen ze voorspellen in welke gebieden deze waarde overschreden wordt en passende maatregelen nemen.

Nieuwe release Omgevingsloket online

In 2019 komt er een nieuwe release (2.15) Omgevingsloket online. Deze bestaat uit enkele deelreleases. De tweede deelrelease (2.15.2) komt naar verwachting in het najaar van 2019 beschikbaar. De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen.

Uitbreiding tool dubbeltellingcorrectie fijnstof veehouderijen

Bij de toets 'luchtkwaliteit rond veehouderijen' kan dubbeltelling van bijdragen aan de concentratie fijnstof ontstaan. Met de uitgebreide en verbeterde tool kunt u nu eenvoudig correctiewaarden berekenen. U kunt deze waarden nu in 1 keer voor iedere woning specifiek berekenen, ook als u meerdere bedrijven invoert.

Goede en veilige digitale ondersteuning in Omgevingswet

In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede en veilige digitale ondersteuning. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om (zoals in het huidige Omgevingsloket) per e-mail aanvragen of meldingen te ontvangen.

Impressie 2e Nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing

De 2e nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing 2019 vond op 6 juni in Utrecht plaats. Op het programma stonden de Informatieplicht energiebesparing, gegevensontsluiting eLoket Informatieplicht voor bevoegd gezag, EED en de Verduurzaming van het Rijksvastgoed.