InfoMil Actueel 289

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 289

Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden is verschenen

De Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden is gepubliceerd. De handreiking laat zien wat decentrale overheden kunnen doen om mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen mee te wegen in besluiten over nieuwe situaties. Daarbij ligt de focus op de impact en beperking van stalemissies, zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak. De handreiking heeft vooral een juridische insteek en bevat geen beoordelingskader.

50% gezondheidswinst door schonere lucht

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 2 juli 2019 de hoofdlijnenbrief over het Schone Lucht Akkoord naar de Tweede Kamer verstuurd. In de brief gaat de staatssecretaris in op de inzet en aanpak van het akkoord. Overheden die willen aansluiten bij (bijeenkomsten over) het Schone Lucht Akkoord kunnen zich aanmelden. Het streven is om in het najaar van 2019 het akkoord te ondertekenen.

Nieuwe website basisregistratie ondergrond

Een basisregistratie voor de ondergrond. Wat is dat? Waarom is dat nuttig?  Wat zijn de ervaringen van gebruikers? Alle antwoorden op deze vragen en meer zijn vanaf nu te vinden op de nieuwe website voor basisregistratie ondergrond. De site is gemaakt op basis van wensen van gebruikers. Elke dag wordt er informatie toegevoegd door het programma Basisregistratie Ondergrond van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet aangeboden aan Tweede Kamer

Op 2 juli 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Deze regelt het herziene bodembeleid in de besluiten die onder de Omgevingswet hangen.

Activiteitenbesluit en -regeling met geïntegreerde toelichting geactualiseerd

In de documenten van de Omgevingsdienst Groningen zijn de voorschriften en toelichtingen overzichtelijk bij elkaar gebracht. Ze bevatten ook de algemene delen uit de nota's van toelichting.

Eerste wijziging nieuwe LAP3 vastgesteld

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 16 juni 2019 de eerste wijziging van het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. Een belangrijke verandering voor bestuursorganen is de toevoeging van een hoofdstuk over de Omgevingswet. De wijziging treedt op 19 juli 2019 in werking.

Tweede Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur

De Tweede Kamer heeft 4 juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Wijziging Crisis- en Herstelwet stimuleert bouw 3.000 woningen

De Crisis- en Herstelwet (Chw)  is gewijzigd. De wijziging is op 5 juli 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De gewijzigde wet stelt gemeenten in staat meer tempo te maken. De regeling Chw stimuleert de bouw van 2.500 tot 3.000 woningen.

De InfoMil Perspectief nummer 32 staat voor u klaar

Artikelen in dit nummer:

  • Try Out Omgevingswet: van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam
  • Aan de slag met de website gezondeleefomgeving.nl
  • Circulaire ambachtscentra: lang leve het product
  • DSO: werk aan de winkel voor decentrale overheden
  • Midterm Review: hoe staat de Nederlandse bodem ervoor?
  • Collegiale toets omgevingsdiensten: open en vertrouwelijk

Heeft u foto's van energiebesparende technieken?

Beschikt u over afbeeldingen van erkende maatregelen voor energiebesparing? Dan ontvangt InfoMil deze graag. Voor het aanleveren van fotomateriaal kunt u het formulier 'Foto's van energiebesparende technieken gebruiken'.

Verbeterde LRSO Word macro

Eind juni 2019 is de verbeterde Word macro van de Landelijke Redactie Standaardteksten Omgevingsvergunning (LRSO) uitgebracht. Hierdoor zijn diverse bugs verholpen. Het gebruiksgemak van de macro is zodoende verder toegenomen.