InfoMil Actueel 290

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 290

Nieuwe pagina's over toezicht en handhaving op de specifieke zorgplicht van het Bal

De specifieke zorgplicht is een belangrijk onderdeel van het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op onze website staan nieuwe pagina's over toezicht en handhaving op de specifieke zorgplicht van het Bal. Bij de pagina's staan ook praktijkvoorbeelden die illustreren hoe toezicht en handhaving in een concreet geval plaatsvinden.

Overgangssituatie uitvoering energie-auditplicht

Grote ondernemingen moeten al enige tijd voldoen aan de auditplicht. De plicht volgt uit de richtlijn energie-efficientie (EED). Een auditverslag brengt de mogelijkheden voor (rendabele) energiebesparing in kaart. Dit houdt in dat (grote) ondernemingen elke 4 jaar een auditverslag moeten maken. Vanaf 1 juli 2019 verandert hier wat in.

Bestrijd illegale handel in koudemiddelen

Aanschaf van illegaal koudemiddel brengt risico's met zich mee: voor de werking van apparatuur, vanwege boetes en voor het milieu. Er zijn tips hoe illegale koudemiddelen te herkennen en er zijn manieren om illegale handel (anoniem) te melden.

Wijziging in methodiek bepalen terugverdientijden

Vanaf 1 augustus 2019 is het mogelijk zelf de terugverdientijd te berekenen van een energiebesparende maatregel. Zo kan een bedrijf uitzoeken hoelang het duurt voordat de investering zich terugverdient. Vanaf 1 augustus is de rekenformule terug te vinden in de Activiteitenregeling. Hierdoor ontstaat er een gelijk speelveld in Nederland tussen alle bedrijven.

DSO: werk aan de winkel voor decentrale overheden

De Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet, beter bekend als het DSO. Een eerste versie van een belangrijk onderdeel, het Omgevingsloket, is eerder dit jaar opgeleverd. Voor decentrale overheden is er nu werk aan de winkel.

Wetsvoorstel wijziging Awb vanwege Omgevingswet naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel wijziging Algemene wet bestuursrecht (Awb) in verband met de Omgevingswet is aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel in het najaar van 2019.

Circulaire ambachtscentra: lang leve het product

Een langere levensduur van producten en minder restafval: dat is het doel van de circulaire ambachtscentra die tot 2030 het liefst overal in Nederland moeten verschijnen. Hier komen afvalscheiding, recycling, reparatie en hergebruik samen. Het komende jaar worden de kansen van deze 'milieustraten nieuwe stijl' onderzocht.

Internetconsultatie Rav tot en met 5 september 2019

De wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) ligt tot en met 5 september 2019 ter consultatie (via internetconsultatie.nl). U kunt wijzigingen inzien en reageren.