InfoMil Actueel 294

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 294

Beantwoording Kamervragen over ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Kajsa Ollongren beantwoordde 16 september 2019 vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De vragen over het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet waren 21 juli 2019 door de commissie gesteld.

Topcongres Omgevingswet: bent u klaar voor 2021?

Het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert dit topcongres. Tijdens dit topcongres krijgt u inzicht in de vraag wat er in elk geval moet gebeuren, bijvoorbeeld op ICT-gebied. En hoe de Omgevingswet u helpt om uw maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk mee over hoe we bij de toepassing van de wet de verhouding tussen overheid en burger kunnen verbeteren.

Nominaties AandeSlag-Trofee 2019 bekend

U kunt vanaf 2 oktober 2019 stemmen op de genomineerden voor de Aan de Slag-trofee 2019. Op 18 november 2019 maakt minister Kajsa Ollongren de winnaar bekend.

Nieuw beeldmerk voor betere afvalscheiding

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het nieuwe, verbindende beeldmerk afvalscheiding dat 24 september 2019 is gelanceerd. Met dit beeldmerk stimuleren we mensen nog meer om beter en slimmer afval te scheiden.

Kennisdocument houtstookoverlast bij particulieren­ ­online

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) heeft het kennisdocument ‘Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren’ opgesteld. De STAB onderzocht een objectiveerbare norm voor het beperken van houtrookoverlast en het ontwikkelen van een handhavingskader voor gemeenten. Het is een bruikbaar hulpmiddel om hinder in de omgeving te kunnen beoordelen.

Europees project COCOON: van stortplaats naar goudmijn

Europa kent meer dan 500.000 stortplaatsen. Het huidig beleid heeft geresulteerd in stortplaatsen als eindbestemming voor afval. Zijn de gestorte grondstoffen en het gebied daarmee afgeschreven voor de toekomst of liggen hier juist de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen?

Duurzaam bodembeheer onderwerp van Bodemtop

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed onlangs de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Zij ging in haar speech in op het belang van onze bodem en een duurzaam beheer daarvan.

Rekenmodel Vee-combistof per 1 oktober 2019 verplicht

Om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren, past de pluimveesector verschillende technieken toe. Voor het berekenen van de fijnstofreductie voor een combinatie van technieken is het per 1 oktober verplicht het rekenmodel Vee-combistof te gebruiken. Dit rekenmodel is beschikbaar op de website van InfoMil.

Informatieplicht benzine met bio-ethanol naar Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

De wijziging gaat over het informeren van de consument door tankstations over benzine waar bio-ethanol is bijgemengd. De meeste eisen gaan per 1 oktober 2019 van het Activiteitenbesluit naar het Besluit brandstoffen. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is hierop aangepast.