InfoMil Actueel 299

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 299

InfoMil Perspectief editie 34 staat voor u klaar

Artikelen in dit nummer:

  • Stoppersregeling vervalt: wat doen de veehouders?
  • Informatiepunt Omgevingswet: alle expertise op 1 plek
  • Handreiking Eural: gevaarlijk afval of niet?
  • Nieuw beeldmerk voor betere afvalscheiding

Nieuwe pagina’s overgangsrecht Omgevingswet

Op de website van aandeslagmetdeomgevingswet.nl staan vier nieuwe pagina’s over overgangsrecht bij de Omgevingswet. Ze gaan over: het overgangsrecht voor vergunningen, het speciale overgangsrecht voor vergunningen van Wet milieubeheer-inrichtingen, het overgangsrecht voor lopende procedures en het overgangsrecht voor besluiten op grond van algemene maatregelen van bestuur (AMvB's).

Consultatie Invoeringsregeling van start: Geef uw reactie!

Van 9 december 2019 tot en met 13 januari 2020 is de internetconsultatie van de Invoeringsregeling. Iedereen die dat wil, kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Invoeringsregeling is een ministeriële regeling bij de Omgevingswet en vormt na de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit het laatste onderdeel van het invoeringsspoor.

Omgevingswet: het zoeken naar balans

De Omgevingswet biedt kansen om beschermen en benutten scherper te markeren. Echter, wat een kans is voor de één, vormt een bedreiging voor de ander. Werken met de Omgevingswet is zoeken naar balans, betoogt Arjan Nijenhuis (MT-lid/Relatiemanager Omgevingswet) in zijn blog.

BBT-conclusies voedingsmiddelen, dranken en zuivel gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de Best Beschikbare Techniek (BBT)-conclusies voor voedingsmiddelen, dranken en zuivel gepubliceerd. Vergunningverleners moeten voor 4 december 2023 de vergunningen actualiseren van IPPC-bedrijven die hieronder vallen.

BBT-conclusies afvalverbranding gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies afvalverbranding gepubliceerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past aan de hand van de BBT-conclusies de Nederlandse wetgeving aan.

Vragen aan gemeenten over de Wecg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is benieuwd hoeveel overbrengingsvergunningen jaarlijks door gemeenten worden afgegeven. We vragen gemeenten daarom een aantal vragen te beantwoorden.

Consultatie aanpassing Activiteitenregeling met PGS 31

De Activiteitenregeling wordt aangepast met de richtlijn PGS 31. Deze richtlijn is geschreven voor de opslag van andere gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen in opslagtanks. Bij de aanpassing is zo veel mogelijk aangesloten op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tot en met 16 januari 2020 kunt u reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.