InfoMil Actueel 300

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 300

Schone Lucht Akkoord officieel van start

Vandaag 13 januari 2020 tekent minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) met 36 gemeenten en 9 provincies het Schone Lucht Akkoord. Doel is om door schonere lucht in 2030 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016 te behalen. Met dit akkoord gaan het kabinet en de tekenende partijen een stap verder dan de verplichte Europese grenswaarden.

Fase 1 COCOON project succesvol afgerond

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Hierbij worden innovaties en het toepassen van schone technologie gestimuleerd en daadwerkelijk in praktijk gebracht. De stortplaats als eindbestemming is volgens projectpartners van COCOON in strijd met de gedachte van een circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling.

Was-wordt afval en bodem: van Activiteitenbesluit naar Bal

De website is aangevuld met was-wordt-tabellen voor afvalbeheer en bodembescherming. Daarin staan de belangrijkste veranderingen tussen het Activiteitenbesluit en het Bal.

Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat' getekend

Op 7 januari 2020 heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) samen met een grote groep partijen uit de kunststofketen de Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat' ondertekend.

Inspiratie voor een gezonde leefomgeving

Inspiratie nodig voor een gezonde leefomgeving? De Gids Gezonde Leefomgeving is vernieuwd. Er zijn onder andere pagina's over luchtkwaliteit, fietsen en gezond ontwerp toegevoegd. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, meldt u zich aan voor de nieuwsbrief via de website. De eerste editie van de nieuwsbrief verschijnt binnenkort.

Geactualiseerde lijst vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof

Veehouderijen die een (dreigende) overschrijding veroorzaken van de grenswaarden voor fijnstof op een gevoelig object zijn om deze reden vergunningplichtig. De geactualiseerde lijst met deze veehouderijen van december 2019 is gepubliceerd op rijksoverheid.nl.