InfoMil Actueel 301

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 301

Veiligheidseisen opslag lithium-ionbatterijen

Er bestaat onduidelijkheid over welke wettelijke eisen er nu gelden bij de opslag van lithium-ionbatterijen. Daarom staat er nu een uitleg hierover op de InfoMil-website, in de vorm van een vraag en antwoord. In de uitleg staat onder andere of de vergunningplicht wel of niet geldt, of de PGS 15 van toepassing is en welke maatregelen voorgeschreven kunnen worden. Ook bespreken we de toekomstige beleidsontwikkelingen.

Handreiking Lozingen – theorie ontmoet praktijk

InfoMil publiceert de Handreiking Lozingen. Deze handreiking biedt stap voor stap ondersteuning bij het nemen van goed onderbouwde besluiten voor (afval)waterlozingen. Het helpt (beginnende) vergunningverleners van omgevingsdiensten, waterschappen en Rijkswaterstaat. De handreiking is het resultaat van een samenwerking van omgevingsdiensten, waterschappen en InfoMil.

Inspirerende sessie 'Toezicht op energiebesparing'

Informatie gestuurd toezicht en professionalisering van vergunningverlening, toezicht en handhaving energiebesparing: dat waren de centrale onderwerpen tijdens de sessie 'Toezicht op energiebesparing' op 16 januari 2020. Op de pagina over deze dag krijgt u een impressie van de sessie.

Reminder: vragen aan gemeenten over de Wecg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoekt het huidige stelsel van erkenningen en vergunningen in de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Het ministerie (IenW) is benieuwd hoeveel overbrengingsvergunningen jaarlijks door gemeenten worden afgegeven. De vraag aan gemeenten is om een aantal vragen te beantwoorden.

Kiwa publiceert BRL-K901/04 voor inspraak

Kiwa Nederland B.V. heeft het ontwerp BRL-K901/04 kritiekversie 19-08-2019 gepubliceerd. Dit ontwerp is een aanpassing van de bestaande BRL-K901/03. De aanpassing heeft verschillende redenen.
Kiwa Nederland B.V. geeft nadere informatie over de procedure en inspraak is mogelijk tot 1 april 2020.

Aanvragen diensten versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Tot en met 31 januari 2020 kunnen aanvragen voor extra diensten uit het keuzemenu 'Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht' worden ingeleverd bij Rijkswaterstaat. Er zijn een aantal belangrijke punten waar u op moet letten.

Minister beantwoordt Kamervragen over Invoeringswet en -besluit

Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet. De minister gaat onder meer in op vragen over de implementatie en het digitale stelsel, participatie, de rol van de gemeenteraad en rechtsbescherming.

Integrale Adviescommissie Omgevingswet brengt slot­advies uit

De Integrale Adviescommissie Omgevingswet heeft advies uitgebracht over de stelselwijziging van het omgevingsrecht. Dit advies betekent ook meteen dat de opdracht is afgerond.