InfoMil Actueel 305

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Pilotprojecten tonen aan: kunststof hergebruiken werkt

In Nederland komt jaarlijks 477.000 ton kunststof verpakkingsmateriaal op de markt. Daarvan komt 200.000 ton bij het restafval terecht en uiteindelijk in een afvalverbrandingsinstallatie. Zou je niet een veel groter deel kunnen hergebruiken? Ja, blijkt uit de 15 pilots van het project Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG).

Emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd

Op Rijksoverheid.nl is de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. Op de lijst zijn 5 nieuwe technieken opgenomen om de emissie van fijnstof vanuit pluimveestallen te reduceren.

Alles over de implementatie van de Omgevingswet handig gebundeld

Dit is het jaar van de implementatie van de Omgevingswet. Daarom is vanaf nu alle informatie over de implementatie van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gebundeld. Via één centrale ingang 'Implementatie' op aandeslagmetdeomgevingswet.nl is alle informatie binnen een paar klikken bereikbaar.

Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)

Op 11 maart 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2020, 7734). Deze regeling treedt op 6 mei 2020 in werking. Op de website van InfoMil staat een beschrijving van de wijzigingen.

Nieuwe tabellen Cwegdek - maart 2020

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op Kenniscentrum InfoMil. De tabellen met de wegdekcorrecties zijn aangepast per 10 maart 2020. Aanleiding is de goedkeuring van twee rapporten door het Expertisecentrum Geluid (ECG) van het RIVM over de naamwijziging van het product.

Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers gepubliceerd voor commentaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een circulaire voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. U kunt tot en met 9 april 2020 reageren.

Eerste e-magazine SLA gepubliceerd

De eerste editie van het e-magazine over het Schone Lucht Akkoord is nu beschikbaar. In deze editie leest u onder andere over de totstandkoming van de uitvoeringsagenda, de belangstelling van Europese steden voor de aanpak van het SLA en hoe gemeenten en provincies kunnen aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.