InfoMil Actueel 311

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Register externe veiligheidsrisico's: toegankelijke data onder de Omgevingswet

Gegevens over externe veiligheidsrisico's verzamelen, beheren en weergeven gebeurt onder de Omgevingswet met het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). In dit artikel vertellen drie betrokkenen over de totstandkoming ervan en de vooruitzichten om de data te verbeelden.

Internetconsultatie Aanvullingsregeling geluid gestart

Van 8 juni tot en met 20 juli 2020 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie. Iedereen die dat wil kan tot en met 20 juli reageren via de internetconsultatie. De Aanvullingsregeling geluid wijzigt vooral de Omgevingsregeling. Het wijzigt ook de Invoeringsregeling Omgevingswet. De regels gaan over dezelfde geluidsbronnen die de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer tot 2022 reguleren.

Online kennisdelen Omgevingswet blijft

Het virtueel kennisdelen over de Omgevingswet heeft een enorme vlucht genomen. De fysieke bijeenkomsten van de koepels en het programma Aan de slag met de Omgevingswet zijn nu voor een groot deel online. Met als voorlopig hoogtepunt bijna 800 deelnemers voor een webinar.

Blog: De noodzaak tot samenhang

Al jaren propageren wij dat de implementatie van de Omgevingswet het best kan worden opgepakt in samenhang met de maatschappelijke opgaven. De wet als instrument om beleid te realiseren. Die zienswijze is nog lang geen gemeengoed, blogt Arjan Nijenhuis.

Milieuwegwijzer editie 2020 beschikbaar

De 2020-editie van de digitale 'Milieuwegwijzer voor bedrijf en overheid' is uit. De vraagbaak biedt actuele kennis van de milieuwet- en regelgeving, de stand der techniek bij milieuvoorzieningen en verklaart een groot aantal begrippen.

Periode overgangsrecht geurvoorschriften wordt verlengd

Het ministerie van Infrastructuur en waterstaat gaat het overgangsrecht van geurvoorschriften in artikel 2.8a van het Activiteitenbesluit aanpassen. Deze aanpassing is nodig vanwege het uitstel van de Omgevingswet.