InfoMil Actueel 314

Rijkswaterstaat schrijft oplegnotitie BREF LCP

Om het bevoegd gezag te ondersteunen met de implementatie van het Schone Lucht Akkoord heeft Rijkswaterstaat een oplegnotitie geschreven voor de BREF LCP. Door eisen uit de Nederlandse wetgeving te vergelijken met milieuprestaties van Europese referentie-installaties, kan het bevoegd gezag bepalen of een aanscherping in vergunningen haalbaar is.

Nieuwe was-wordt-tabel veehouderijen

De webpagina met was-wordt-tabellen is aangevuld met een tabel over veehouderijen. De was-wordt-tabel gaat vooral over de belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen het Activiteitenbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Nieuwe versie rekenmodel luchtkwaliteit ISL3a

Het rekenmodel ISL3a is opnieuw geactualiseerd. Het bestand ISL3a v2020_2 bevat de nieuwe achtergrondconcentraties. De concentraties voor onder andere fijnstof en stikstofdioxide zijn op 25 juni 2020 gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van de concentraties voor de rekenjaren 2020-2030.

Uitnodiging: evaluatie voorlichting houtrook

Op 13 juli 2020 is een uitnodiging geplaatst op de samenwerkingsruimte van het Schone Lucht Akkoord om het voorlichtingsmateriaal over houtrook te evalueren.