InfoMil Actueel 316

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet: ervaringen van gemeentelijke pilotdeelnemers

De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen: windturbines, zonnepanelen, warmtebronnen, energieopslag- en transportvoorzieningen. In een pilot onderzochten gemeenten hoe Omgevingswetinstrumenten hierbij kunnen helpen. Nieuws in Perspectief sprak 2 pilotdeelnemers.

Stakeholdersbijeenkomst wijzigingsvoorstellen algemene regels industriële emissies

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord getekend. Een van de pijlers van het akkoord is het aanpassen van algemene regels voor industriële emissies. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 14 september 2020 een bijeenkomst voor stakeholders die te maken krijgen met deze wijzigingen.

Start aanvraagproces versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Bereid u voor om vanaf 1 september 2020 aan de slag te gaan. Dien zo snel mogelijk uw aanvraag voor de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht in bij Rijkswaterstaat.

Animatie over de Regionale Energiestrategie en de Omgevingswet

In een animatie wordt uitgelegd hoe de plannen en projecten over het opwekken van zonne- en windenergie van de 30 energieregio’s in Nederland  zijn verbonden met het omgevingsbeleid en de Omgevingswet.