InfoMil Actueel 322

InfoMil Actueel

Chw-database laat zien hoe gemeenten vooruitlopen op de Omgevingswet

Met de Crisis- en herstelwet (Chw) kunnen overheden alvast 'oefenen' met de toekomstige Omgevingswet. Steeds meer van deze projecten staan in de Chw-database.

Omgevingsloket online is niet beschikbaar op 27 november

Vrijdag 27 november 2020 is Omgevingsloket online de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe release geplaatst (2.16.2).  De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen.

2e Webinar Toezicht op energiebesparing

Tijdens het webinar 'Toezicht op energiebesparing' op 26 november 2020 onder meer nieuws over de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering (VUE), de evaluatie van de eerste ronde informatieplicht en de voorgenomen actualisatie van de Erkende maatregellijsten energiebesparing (EML).

Vuurwerkverbod komende jaarwisseling

Het kabinet heeft besloten tot een vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling. Dit vanwege COVID-19 en de druk op de zorg. Het betekent dat voor dit jaar het verkopen en afsteken van vuurwerk tijdens oud en nieuw is verboden.

‘Stimulerend Toezicht’ OFGV winnaar innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020

Het project ‘Stimulerend Toezicht’ van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is op dinsdag 3 november 2020 uitgeroepen tot winnaar van de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2020.

Kamerbrief Omgevingswet: voortgangsbrief november 2020

De wet- en regelgeving van de Omgevingswet is zo goed als af. Om te zorgen dat alle overheden er klaar voor zijn als de wet op de beoogde datum van 1 januari 2022 ingaat, is het essentieel dat alle betrokken partijen onverminderd blijven doorwerken aan de implementatie van de wet.

Energiebesparing in versnelling door versterking in 2020 en 2021

De 2e intensiveringsronde van de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) krijgt vorm. Alle aanvragen zijn door Rijkswaterstaat ontvangen. Dit betekent dat ook in 2021 toezicht op energiebesparing bij bedrijven en instellingen een impuls krijgt. Ondertussen leren we van de uitvoering van de 1e ronde en gebruiken dat om onze communicatie over en digitale hulpmiddelen voor energiebesparing te verbeteren.