InfoMil Actueel 325

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Project 'Samen de diepte in' creëert bodembewustzijn bij lokale overheden

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en wat is er bereikt? Nieuws in Perspectief vroeg naar de ervaringen van de adviseurs van het kernteam en een aantal deelnemers in de regio.

Nieuwe versie Activiteitenbesluit Internet Module

Vanaf 4 januari 2021 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn wijzigingen in de regelgeving, herindelingen van gemeenten en opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Verzamelwet IenW 2019: mer-beoordelingsbesluit

Per 1 januari 2021 is de Verzamelwet IenW 2019 ingevoerd. Een vergunningaanvraag kan nu zonder mer-beoordelingsbesluit ingediend worden.

Webcollege licht inhoud Omgevingsregeling toe

De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen. Ze bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). In dit webcollege ontdekt u in vier blokken de inhoud van de Omgevingsregeling.