InfoMil Actueel 326

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Toolkit autodelen ondersteunt gemeenten en vervoerregio's

Autodelen zit in de lift, maar tegelijk is er nog een wereld te winnen. Nieuws in Perspectief sprak hierover met Marco van Burgsteden van kennisplatform CROW, een van de ontwikkelaars van de Toolkit Autodelen. 'Mobiliteit op maat kan bijdragen aan diverse gemeentelijke doelen.'

Clean Air Dialogue

De Clean Air Dialogue is een mooie kans om in gesprek te gaan met de Europese Commissie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en  andere stakeholders over het Nederlandse en Europese luchtkwaliteitsbeleid.

Verzamelwet IenW 2019: mer-beoordelingsbesluit

Op 1 januari 2021 is de Verzamelwet IenW 2019 ingevoerd. Een vergunningaanvraag kan nu zonder mer-beoordelingsbesluit ingediend worden.

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste en Tweede Kamer over de implementatie van de Omgevingswet.

Jaarwerkplan Bodem+ 2021

Rijkswaterstaat Bodem+ presenteert het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2021 bevat de toekomstplannen van Bodem+ en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar.

Serie webinars over ruimtelijke opgaven in de omgevingsvisie

In een serie van 5 webinars komt aan bod hoe ruimtelijke opgaven een plek krijgen in de omgevingsvisie. Ieder webinar heeft een ander thema.