InfoMil Actueel 327

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Train de Trainer-traject verstevigt kennis Omgevingswet bij omgevingsdiensten

Zo’n 65 medewerkers van omgevingsdiensten volgden een Train de Trainer-opleiding. Inmiddels staan de eerste trainers zelf voor de digitale klas. Nieuws in Perspectief was benieuwd naar de ervaringen en interviewde 3 trainers en de projectleider.

Tweede wijziging van LAP3 treedt 2 maart 2021 in werking

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. Het gewijzigde LAP3 treedt op 2 maart 2021 in werking. De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

Blog - De rechtsbescherming onder de Omgevingswet

In deze blog reageert Arjan Nijenhuis op het opiniestuk uit Trouw van 26 januari 2021. Hij doet dat aan de hand van vier vragen over de Omgevingswet.

Kwartslag 13: Door te doen gaan we het meemaken

In deze Kwartslag informeren we u over de actualiteiten en praktijkverhalen over de Omgevingswet. Zo maakt u kennis met onze nieuwe programmadirecteur Cathelijn Peters. En we presenteren de winnaar van de Aandeslag-Trofee.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 10 tot en met 12 februari

De installatie van de nieuwe versie (PI-16) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland op 10 februari 2021. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van woensdag 10 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021. Aansluiten is in deze periode ook niet mogelijk.

Nieuwe data training Communiceren met Effect

Deze training voor toezichthouders energiebesparing wordt dit voorjaar tweemaal georganiseerd. Beide trainingen zijn online.