InfoMil Actueel 329

InfoMil Actueel

Afgewerkte olie niet zomaar verbranden in oliekachels

Tegenwoordig zijn er oliekachels op de markt waarin technisch gezien afgewerkte olie kan worden gebruikt als brandstof. Voor het verbranden van afgewerkte olie is een vergunning nodig en gelden strenge eisen voor emissies en monitoring. Daarom is het verbranden van afgewerkte olie economisch onaantrekkelijk.

Wijziging Activiteitenregeling per 1 juli 2021

Deze wijzigingsregeling actualiseert enkele artikelen en de lijsten met stoffen van bijlage 12a, 12b en 13 van de Activiteitenregeling. De wijzigingen gaan vooral over luchtemissies, maar ook over het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw. De regeling wijzigt daarnaast de Regeling bodemkwaliteit. De wijzigingsregeling staat open voor internetconsultatie tot 8 april 2021.

Start internetconsulatie regels industriële emissies lucht in Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een actualisatie voor van de algemene regels voor emissies van de industrie onder de Omgevingswet. U kunt tot en met 29 maart 2021 aangeven waar u het wel of niet mee eens bent.

Belangrijke mijlpaal na publicatie Aanvullingsbesluit bodem

Het Aanvullingsbesluit bodem is gepubliceerd in het Staatsblad en daarmee afgerond. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving.

De Omgevingsdialoog; de kracht van echt samenwerken

‘De Omgevingsdialoog; de kracht van echt samenwerken’ is uit. Deze extra editie van ons online magazine Kwartslag geeft een mooi beeld van de dialogen over kansen en uitdagingen van de Omgevingswet in de regio.

Ga mee op ontdekkingstocht door je eigen leefomgeving!

Vanaf uw bureaustoel allerlei interessante workshops volgen en interessante sprekers horen? Dat kan op dinsdag 18 mei 2021! Dan organiseert het Atlas-team de Atlas Werkconferentie Online. We nodigen u uit om digitaal met ons op ontdekkingstocht te gaan en onze leefomgeving te verkennen. Gaat u mee op ontdekkingstocht?