InfoMil Actueel 330

InfoMil Actueel

Correctie: Afgewerkte olie niet zomaar verbranden in oliekachels

In de vorige Infomil Actueel is verwezen naar de verkeerde tekst, daarom een wijziging. Tegenwoordig zijn er oliekachels op de markt waarin technisch gezien afgewerkte olie kan worden gebruikt als brandstof. Omdat deze oliekachels toch niet kunnen voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit, is verbranding van afgewerkte olie niet toegestaan.

Emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd

Op Rijksoverheid.nl is de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. Op de lijst staan 4 nieuwe technieken. Daarnaast heeft het rekenmodel Vee-combistof een nieuwe opzet. Met het rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage voor fijnstof berekenen voor een combinatie van technieken bij pluimveestallen.

Uitnodiging sessies geluid leefomgeving

U werkt bij de gemeente of omgevingsdienst en doet iets met geluid. Weet u al hoe u in 2022 om moet gaan met een initiatief voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen, evenementen of het toelaten van nieuwe bedrijvigheid? Schrijf u voor 4 april in om uw kennisbehoefte met ons te delen.

Evaluatie voorlichting houtrook 2021

Het is weer mogelijk voor overheden om het voorlichtingsmateriaal over houtrook te evalueren. Doet u mee?

We zijn benieuwd of gemeenten, provincies, GGD’s en omgevingsdiensten het voorlichtingsmateriaal over houtstook uit de toolkit hebben gebruikt. En, wat zij van het voorlichtingsmateriaal vinden. Met deze input wordt het voorlichtingsmateriaal voor het volgende stookseizoen verbeterd.

Integrale afweging met sectorale waarden

Arjan Nijenhuis, MT-lid en relatiemanager Omgevingswet, reageert op een artikel in Binnenlands Bestuur van 26 februari 2021. Hij gaat in op het argument dat integrale afweging niet samengaat met sectorale toetsing.

Rapport interbestuurlijke acceptatie DSO-LV gepubliceerd

Het Interbestuurlijke Acceptatie Team (IBAT) toetst gedurende het jaar de ontwikkeling van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Het rapport met de resultaten van de ketenacceptatietesten in november en december 2020 is onlangs gepubliceerd.

Nieuwe casussen op de demo-omgeving van het Omgevingsloket

In de demo-omgeving van het Omgevingsloket zijn vanaf nu nieuwe oefencasussen beschikbaar. Ook zijn dezelfde functionaliteiten beschikbaar als op de oefenomgeving. In de vernieuwde demo-omgeving kunt u zelf ontdekken én anderen laten zien wat het Omgevingsloket betekent voor uw organisatie, en voor uw inwoners en bedrijven.