InfoMil Actueel 331

InfoMil Actueel

Informatiepunt Leefomgeving is live

30 maart 2021 is de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) gelanceerd. Het IPLO is dé website voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet.

Nationaal Water Programma 2022-2027 nu ter inzage

Het Nationaal Water Programma (NWP) helpt de Nederlandse wateren veilig en aantrekkelijk te houden. In het NWP komen het vroegere Nationaal Waterplan (voor beleid) en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren (voor beheer) samen.

Rapport resultaat gericht vergunnen

Het rapport resultaat gericht vergunnen geeft inzicht in de juridische mogelijkheden om resultaatgerichte emissiegrenswaarden vast te stellen. Deze resultaatgerichte emissiegrenswaarden dragen bij aan het bepalen van het doel van gezondheid(swinst) uit het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Extra training Communiceren met effect voor toezichthouders energiebesparing

In juni 2021 organiseren we een extra training Communiceren met effect voor toezichthouders energiebesparing. De 3-daagse training vindt plaats op 14 juni, 21 juni en 28 juni 2021.

Deelnemers zijn enthousiast over deze online training, men vindt dat de training een goede balans tussen theorie en oefenen bevat. 'Door het geleerde toe te passen kan een toezichtbezoek efficiënter worden uitgevoerd.'

Omgevingsloket niet beschikbaar op 10 april

Zaterdag 10 april 2021is Omgevingsloket online (omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.