InfoMil Actueel 333

InfoMil Actueel

Crisis- en herstelwetprojecten dragen bij aan oplossingen voor schaarste op woningmarkt

Onlangs werd de 21e tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) gepubliceerd. De projecten daaruit spelen vooral in op de schaarste op de woningmarkt.

Nieuwe directeur realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

Arco Groothedde is op 3 mei 2021 gestart bij het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet als directeur realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Arco volgt Bert Uffen op en is in deze functie verantwoordelijk voor de afbouw en doorontwikkeling van het DSO.

Studie kosteneffectiviteit Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft onderzoek laten uitvoeren naar de beoordeling van kosteneffectiviteit van maatregelen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen naar lucht.

Vierde Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet op 20 mei 2021

Op 20 mei 2021 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor de vierde keer een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet. Maak gebruik van dit moment om meer te leren van de kennis en ervaringen uit de praktijk van experts uit het land.

Nieuwe versie rekenmodel luchtkwaliteit ISL3a

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit van punt- en oppervlaktebronnen. U kunt nu het rekenmodel voor luchtkwaliteit ISL3a v2021 downloaden. De nieuwe versie bevat onder andere de laatste achtergrondgegevens en de meteorologische gegevens van het jaar 2020.