InfoMil Actueel 334

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Regionale Energiestrategie gaat vooral over ruimtelijke ordening

Alle provincies, gemeenten en waterschappen zijn verbonden met één van de 30 energieregio's die bezig zijn met hun regionale energiestrategie (RES). Deze regio's onderzoeken waar en hoe ze het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Nieuws in Perspectief sprak erover met twee direct betrokkenen.

BGE Gegevens Test: professionals aan de slag met geluidbrongegevens voor de basisgeluidsemissie

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert Programma Aan de slag met de Omgevingswet op 2 en 29 juni 2021 de BGE Gegevens Test. In deze test gaan professionals van gemeenten en omgevingsdiensten aan de slag met de basisgeluidsemissie (BGE).

Consultatie circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een circulaire voor over windturbines bij risicovolle bedrijven. De circulaire biedt ook een afwegingskader voor het groepsrisico. U kunt reageren op de circulaire tot en met 30 juni 2021.

Kijk on demand het webinar Toezicht op Energiebesparing

Op 20 mei werd voor de 3e keer een webinar Toezicht op energiebesparing georganiseerd. Heeft u deze gemist of wilt u het webinar (deels) nog eens terugkijken? Dat kan, door op de onderstaande link te klikken.

Ontwikkeling software Digitaal Stelsel Omgevingswet: 'Nog niet helemaal af, maar werkt wel steeds beter'

Hoe goed werkt de software dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft opgeleverd in de release van 31 december 2020? Het Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) toetste deze vraag. Conclusie: de software werkt steeds beter, maar het is nog niet helemaal af.

Veel energie op de 4e Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Op donderdag 20 mei 2021 namen ruim 750 mensen deel aan de Inspiratiedag van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Vanuit ’t Spant! in Bussum werden kijkers geïnspireerd om de energie vast te houden en door te blijven werken aan de implementatie van de Omgevingswet. Niet alleen tot aan de datum van inwerkingtreding, maar ook daarna.