InfoMil Actueel 342

InfoMil Actueel

Kamerbrief Informatie- en energiebesparingsplicht ministerie Economische Zaken en Klimaat

Op 6 september 2021 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer via een kamerbrief geïnformeerd over de stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving.

Hoe kunnen we helpen? Op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet

'Wacht niet tot alles klaar is. Ga nu oefenen!' Een paar adviezen die te horen waren op de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet van 9 september 2021. En ook de oproep: 'Laat ons weten waar u tegenaan loopt en aan welke ondersteuning u behoefte heeft.'

Recyclaat: geen woorden maar daden

Nederland heeft de ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Voor de rubber- en kunststofindustrie betekent dit concreet de inzet van 1000 kiloton gerecyclede kunststoffen, waarvan 750 kiloton uit mechanische recycling en 250 kiloton uit chemische recycling.

Nieuwe versie Activiteitenbesluit en –regeling met geïntegreerde toelichtingen

In de rubriek Overheden voor overheden vindt u een nieuwe versie van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling met geïntegreerde toelichtingen. De bestanden van de Omgevingsdienst Groningen zijn bijgewerkt met alle wetswijzigingen van 2021.