InfoMil Actueel 348

InfoMil Actueel

Herinnering: Geef uw mening over de websites rondom de Omgevingswet

Bent u bezig met de Omgevingswet en de leefomgeving? Wij willen graag weten wat u van onze sites iplo.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt. We zoeken mensen die willen deelnemen aan gebruikersonderzoeken die begin december 2021 plaatsvinden.

Schrijf u in

Wilt u niet nu, maar in de toekomst deelnemen aan gebruikersonderzoeken van het Informatiepunt Leefomgeving? Vul dan ook het formulier in.

Internetconsultatie actualisatie energiebesparingsplicht en informatieplicht

Op 17 november 2021 is de internetconsultatie gepubliceerd voor de actualisatie van de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Deze actualisatie zorgt voor meer energiebesparing en CO2-reductie en een gelijk speelveld voor bedrijven en instellingen die hiermee aan de slag moeten. U kunt tot 15 december reageren op de consultatie.

Overheden oefenen met gebruiksvriendelijkheidstesten Omgevingsloket

Afgelopen maanden volgden ruim 100 bevoegd gezagen het 3-delige trainingsprogramma Gebruiksvriendelijkheid testen in het Omgevingsloket. Als straks de Omgevingswet in werking treedt, moet een burger of bedrijf bijvoorbeeld een vergunning efficiënt, effectief en prettig kunnen aanvragen in het nieuwe Omgevingsloket. Maar hoe richt u dat aanvraagproces zo gebruiksvriendelijk mogelijk in? En hoe test u dit bij de gebruikers?

Blog - Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet

Arjan Nijenhuis, MT-lid, blogt over de 'burger' en de Omgevingswet. Zijn invalshoek: externe partijen waarmee hij dagelijks te maken heeft. Dit keer over de kansen en bedreigingen van de Omgevingswet.

Europese Commissie publiceert de EU-Bodemstrategie voor 2030

De Commissie komt, 15 jaar na de eerste Thematische Bodemstrategie, met een nieuwe Europese Bodemstrategie. Was de Thematische Bodemstrategie uit 2006 gericht op bodembescherming en de aanpak van bodemverontreiniging, deze nieuwe strategie ademt een brede en integrale aanpak. Gericht op het realiseren van gezonde bodems, zodat die bijdragen aan alle grote opgaven waar de EU voor staat en welke ook in de Green Deal for Europe worden genoemd.