InfoMil Actueel 349

InfoMil Actueel

Ook komende jaarwisseling een tijdelijk vuurwerkverbod

Het kabinet besluit ook komende jaarwisseling tot een tijdelijk vuurwerkverbod vanwege COVID-19 en de druk op de zorg. Het betekent dat het verkopen en afsteken van vuurwerk door consumenten tijdens oud en nieuw is verboden.

Save the date: NEN-InfoMil Dag 2022

Dinsdag 5 april 2022 organiseren NEN en InfoMil de informatiedag 'Regelgeving & Normalisatie Luchtemissies' over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van luchtemissies. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Maandelijkse update: Digitaal Stelsel Omgevingswet november 2021

Wat is de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet? Via de maandelijkse Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet nemen we u mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Resultaten IBAT-testen september 2021 beschikbaar

Het Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) heeft in september 2021 de volgende ronde testen uitgevoerd in en met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De rapportage met de resultaten van deze testen is gepubliceerd.

Oplegnotitie BREF WGC gepubliceerd

De conceptversie van de oplegnotitie BREF WGC is gepubliceerd op InfoMil en IPLO. Deze conceptversie biedt het bevoegd gezag een jaar langer de mogelijkheid om na te denken en te overleggen over het aanpassen van vergunningen van relevante installaties.