InfoMil Actueel 351

InfoMil Actueel

Meld u aan voor de Schakeldag 2022

Dinsdag 8 maart organiseert Rijkswaterstaat samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet de Schakeldag 2022. Met het oog op de recente corona-ontwikkelingen is gekozen voor een digitale editie. Een ander soort Schakeldag dus, maar wel een editie met de inhoudelijke lading zoals u die van de Schakeldag gewend bent. U kunt zich aanmelden als deelnemer.

Stand van zaken geo-optimalisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

In november 2021 berichtten we dat er een geo-taskforce is opgericht die oplossingen uitwerkt voor de foutmeldingen bij het laden van veel geometriebestanden tegelijkertijd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wat levert deze geo-taskforce op?

Lijst 2021 - vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof

Sommige veehouderijen veroorzaken een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof op een gevoelig object. Deze veehouderijen zijn in bijlage I, onderdeel B onder 2 van het Besluit omgevingsrecht aangewezen als vergunningplichtig. De lijst met vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof van 2021 is beschikbaar.

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket dan mogelijk niet beschikbaar. Dit geldt ook voor aansluiten. De demo-omgeving blijft tijdens deze periode wel beschikbaar. Deze maand is het onderhoud van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 januari 2022.

Werken met de Omgevingswet?

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk.