InfoMil Actueel 353

InfoMil Actueel

Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd. Daarom houdt hij niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Op korte termijn wordt onderzocht welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Hierbij gaat het om 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Rekenmodel V-Stacks gebied geactualiseerd en nu beschikbaar

Met het rekenmodel kunt u de achtergrondbelasting van geur te berekenen. De nieuwe versie gebruikt dezelfde gegevens voor meteo en terreinruwheid als zustermodel V-Stacks vergunning v2020. Ook is de rekencapaciteit vergroot.

Specifieke ondersteuning over windturbineparken voor overheden

Op Helpdesk Wind op Land kunnen overheden terecht voor specifieke ondersteuning bij besluitvorming over windturbineparken. Zo is er informatie voor bestuurders, zijn er kennisdelingsgroepen en is er een helpdeskformulier. Voor vragen over de Rijksregels kunnen overheden nog steeds terecht bij InfoMil.

Maandelijkse update werkend stelsel december 2021 - januari 2022

Wat is de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet? Via de maandelijkse update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet nemen we u mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie onder de Omgevingswet

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat nu een overzicht van de nieuwe regelgeving voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie onder de Omgevingswet.

Verdiepende labs voor bodemregels in het omgevingsplan

Het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseert werksessies gericht op het maken van concrete bodemregels in het omgevingsplan. Werkt uw gemeente, omgevingsdienst of regio hiermee? Dan kunt u zich nu aanmelden voor deze werksessies. De verdiepende labs vinden plaats vanaf maart tot en met juni 2022.

Oproep leerkring voor koplopergemeenten

Platform31 onderzoekt hoe het omgevingsprogramma kan helpen doelstellingen rondom vergroening van steden te behalen. Deze kennis- en netwerkorganisatie doet dit samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet en een aantal koplopergemeenten. In april 2022 start Platform31 met het organiseren van 3 leerkringen voor 3 tot 5 koplopergemeenten. Tot 15 maart 2022 kunnen gemeenten zich hiervoor aanmelden.

Handreiking CNOSSOS beschikbaar

Voor het opstellen van een geluidsbelastingkaart met CNOSSOS heeft het RIVM heeft een handreiking beschikbaar gesteld. In deze handreiking gaat het over de aanvullende databehoefte en hoe daarmee kan worden omgegaan. De handreiking kunt u downloaden op infomil.nl.

Gegevens voor geluidsbelastingkaart beschikbaar

Het Rijk stelt gegevens beschikbaar aan gemeenten die een geluidsbelastingkaart maken. Deze gegevens zijn de brongegevens van rijkswegen en hoofdspoorwegen en gegevens over gezondheidsfuncties.