Ontwerp-KB Omgevingswet met invoeringsdatum 1 januari 2023 naar beide Kamers

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet.

Verantwoorde invoering

Minister De Jonge, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het IPO en de Unie van Waterschappen hebben gisteren, 24 februari, gesproken over de stand van zaken van de Omgevingswet en de inwerkingtredingsdatum bepaald op 1 januari 2023. Alle betrokken partijen staan achter de samenhangende aanpak van de wet en zetten zich in voor een verantwoorde invoering. Tijdens het Bestuurlijke Overleg op 27 januari jl. kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om verder te werken aan de stabiliteit van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. En om werkprocessen in te regelen en hiermee te oefenen. Dat gebeurt aan de hand van een aangescherpte planning. De adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing zijn hier nauw bij betrokken. Zo wordt de gehele digitale keten 3 maanden indringend getest en is er daarna nog een half jaar om met de noodzakelijke functionaliteiten te oefenen en deze in te regelen.

Lees het volledige nieuwsbericht op AandeslagmetdeOmgevingswet.nl.