Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw: ja, mits

Onlangs verschenen de resultaten van een belangrijke studie naar het afvalgedrag van hoogbouwbewoners. Een mijlpaal, omdat voor het eerst systematisch onderzoek is gedaan naar de succes- en faalfactoren voor gfe-inzameling.

Dit artikel draait om gfe: groente-, fruit- en etensresten. In afvalland ook bekend als "natte fractie". We produceren met zijn allen 80 à 90 kilo gfe per persoon per jaar. Daarvan belandt zo'n 70 kilo bij het restafval. 'Gfe bij het restafval doen is zonde.' Dat zegt Addie Weenk, senior adviseur Afval en Circulair bij Rijkswaterstaat en een van de projectbegeleiders. 'Ten eerste gooi je dan een grondstof weg. Want van gfe kun je prima compost en groengas maken, of er zuren en eiwitten uit terugwinnen. Ten tweede zorgt gfe ervoor dat het restafval minder goed na te scheiden is.'

Addie Weenk, senior adviseur Afval en Circulair, Rijkswaterstaat

Gfe-bronscheiding verbeteren, hoe dan?

Een goed idee dus, gfe apart houden. Maar bij flats en appartementencomplexen is dat notoir lastig. Welke instrumenten kun je inzetten om gfe-bronscheiding te verbeteren? Die vraag was het uitgangspunt voor een groot onderzoek waaraan de gemeenten Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Utrecht deelnamen. Evenals brancheorganisaties, kennisinstituten en Rijkswaterstaat als coördinator. Wetenschappers analyseerden welke interventie effectief was, of juist niet. Elke gemeente testte 1 tot 3 interventies. Onlangs verscheen het eindrapport, Verbetering afvalscheiding hoogbouw – meer bronscheiding van gfe in steden door gedragsverandering.

'Veel steden zijn ooit gestopt met gfe-inzameling in de hoogbouw, met als argument dat de gfe-kwaliteit onvoldoende zou zijn', vertelt Weenk. 'Bij de start van dit onderzoek hadden hoogbouwbewoners geen enkele mogelijkheid hun gfe in de directe nabijheid apart weg te gooien. De betrokken gemeenten hebben herkenbare gfe-afvalvoorzieningen geplaatst met een klepje dat restafval tegengaat.'

Toelichting op de menukaart

Een belangrijk onderdeel van het eindrapport is de menukaart, gemaakt om de opgedane kennis praktisch toegankelijk te maken. Weenk vertelt over de 10 interventies die op de menukaart staan.

Menukaart interventies

'Opslag binnenshuis faciliteren doen gemeenten nog weinig, terwijl het een effectieve maatregel is. In hoogbouwwoningen moet je met gfe aan de sjouw. Dat is nog best een uitdaging.

Dankzij het onderzoek weten we nu welke afvalbakjes en composteerbare plastic of papieren zakjes prettig werken voor bewoners. HVC, een gemeentelijk samenwerkingsverband, heeft een webshop met producten. Daarnaast is het belangrijk de gfe-containers zo dicht mogelijk bij de in-/uitgang van hoogbouw aan te leggen.'

GFE-cocons 500x

'Persoonlijke doelen stellen en activatie had in dit onderzoek weinig effect. Bewoners kregen een kaartje met een doel, dat ze zichtbaar in de keuken moesten ophangen om zich ernaar te gedragen. Het is moeilijk daar grip op te krijgen.'

'Mensen willen graag bij een groep of meerderheid horen'

'Attitudebeïnvloeding draait om informeren over het nut. En vooroordelen wegnemen. Zoals het denkbeeld dat de gemeente al het gescheiden afval toch weer bij elkaar gooit. Of dat botjes en graatjes niet bij het gfe mogen. We hebben bewoners uitgenodigd voor een excursie naar een afvalverwerker. En compost en zeepjes uitgedeeld die gemaakt zijn van gfe. Dit draagt bij aan de gedachte dat er goede dingen gebeuren met het gfe.'

'Mensen willen graag bij een groep of meerderheid horen. Een van de socialenorminterventies was een bord met de tekst "De meeste mensen in dit complex scheiden hun afval". In dit onderzoek zagen we vanwege een mislukte uitvoering geen effect. Maar normaliter is het een sterk soort interventie.'

'Social modeling draait om de voorbeeldfunctie van peers: mensen in de buurt die bekendheid genieten en/of op jou lijken. Zij laten zien wat de bedoeling is en dat ze er blij van worden. Dit werkt behoorlijk krachtig. Communicatiemensen in Schiedam hebben in er hun proef een aansprekende strip over gemaakt.'

'Groepsdoelen stellen met feedback is een interventie waar we veel energie aan hebben besteed. Zo hebben we brieven gestuurd met de groepsprestatie, een doel en een aanmoediging. Het blijkt te werken. Naar aanleiding hiervan daag ik alle gemeenten van Nederland uit: wéég wat je ophaalt. Meten is weten, het geeft je de kans aansprekende feedback te geven en motiverende groepsdoelen te stellen. En die te halen!'

Riskante strategie

'Een cadeau vooraf geven roept wederkerigheid op, de neiging iets terug te willen doen. Supermarktmanagers en autoverkopers weten dit heel goed: ze bieden gratis koffie aan, in de wetenschap dat je dan gemakkelijker met een tas boodschappen of een nieuwe auto naar buiten gaat. Het is wel een riskante strategie, want het werkt slechts kort.'

'Weerstand erkennen en verminderen had in dit onderzoek geen aantoonbaar effect, maar kan waarschijnlijk effectief zijn bij een groep die nog helemaal niet aan afvalscheiding doet. Analyse is van groot belang. Als je bijvoorbeeld weet dat er achterdocht leeft tegen de gemeente, kun je daar wat aan doen.'

Gerhard Schoonvelde

Gerhard Schoonvelde, senior adviseur afval en grondstoffen, gemeente Utrecht

Ervaringen uit de gemeente Utrecht

Een van de gemeenten die aan de wieg stonden van het project is Utrecht, die meedeed met een pilot rond flats in Kanaleneiland. 'De gedragsverandering was beperkt. Dat vind ik niet erg. Niet-effectieve interventies vinden, hoort tenslotte ook bij goed onderzoek. Wat we in Utrecht wél goed zagen, is de piek in gfe-inzameling direct nadat we gfe-bakjes hadden uitgedeeld.' Dat zegt Gerhard Schoonvelde, senior adviseur afval en grondstoffen bij de gemeente Utrecht.

Nascheiding plus extra inzet op gfe

Dit najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de grondstoffennota, naar aanleiding van een succesvolle proef met afvalverwerker AVR. 'Het voorstel is te stoppen met het apart inzamelen van plastic, blik en drankkartons en over te stappen op nascheiding daarvan', blikt Schoonvelde vooruit. 'Daarnaast willen we inzetten op gfe-inzamelvoor-zieningen in de openbare ruimte. De resultaten uit het hoogbouwproject geven ons hierbij concrete handvatten, zodat deze voorzieningen straks ook goed gebruikt zullen worden. Gfe in het restafval bemoeilijkt de nascheiding van restafval. Bovendien willen we nuttige grondstoffen van gfe maken, zoals compost en groengas.' Op de achtergrond speelt mee dat in Utrecht 75 procent van de inwoners een woning heeft zonder stallingsmogelijkheid voor een kliko. 'Dat zijn ofwel woningen zonder tuin, zoals bovenwoningen, portiekwoningen of flats, ofwel woningen zonder achterom. Met een kliko door de woonkamer lopen roept te veel weerstand op', analyseert Schoonvelde.

Waarom vuilnismannen meer verdienen

City bin klein

Schoonvelde is gefascineerd door het afvalscheidingsdossier. 'De complexiteit zit hem in de ketens. Waar stoffen vandaan komen, hoe we ze maken en de afvalfase. Het zou ook moeten gaan over preventie: waarom en hoe consumeer je? Eerder was dit nooit een onderdeel van afvalbeleid. In de grondstoffennota besteden we hier voor het eerst aandacht aan. Binnen mijn organisatie ben ik bezig met beleid, soms wat abstract, maar zie ik ook de vuilnismannen en -vrouwen. Dat is ook een van de redenen waarom we af willen van de city bin voor gfe-afval: ze zijn vaak zwaar om te tillen. De gemeente Utrecht wil een goede werkgever zijn. Het werk heeft niet zo'n hoge sociale status, maar het is enorm belangrijk. Het boek Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers is me uit het hart gegrepen. Een vuilnisman voegt daadwerkelijk elke dag met elke handeling waarde toe aan onze stad.'

De basis op orde

De kernboodschap voor gemeenten is volgens Weenk dat de basis in ieder geval op orde moet zijn. 'Het begint met vooroordelen wegnemen, goed informeren en faciliteiten aanbieden.' Concreet betekent dat communicatie met bewoners, een gfe-bakje voor in de keuken en een gfe-container in de nabijheid. 'Op elk van de drie gedragsfactoren – motivatie, kennis/kunde en gelegenheid – moet je een voldoende scoren, anders is de kans op gedragsverandering nul. Dit basispakket invoeren heeft al aantoonbaar effect, blijkt uit het onderzoek. Daarbovenop zul je een tijdje moeten blijven triggeren met interventies om nieuw gewoontegedrag te bereiken.'

Weenk noemt het een groot en uitdagend project: 'Uniek in de wereld. Een mijlpaal waar gemeentelijk afvalinzamelend Nederland jaren naar uit heeft gekeken. Voor het eerst is systematisch, wetenschappelijk verantwoord onderzoek gedaan naar de succes- en faalfactoren voor gfe-inzameling. We hebben waardevolle inzichten opgedaan die gemeenten met veel hoogbouw kunnen helpen hun afvalscheidingsdoelstellingen te realiseren. Inzichten die ook tot ver over onze landsgrenzen heen bruikbaar zijn. De Engelse vertaling is net uitgekomen, waarmee we ook internationaal de boer op gaan. Ik vind het een voorbeeldproject hoe Rijkswaterstaat samen met ketenpartners wil werken aan een betere toekomst.'

Werkt u voor een gemeente met veel gestapelde bouw, dan kunt u zich aansluiten bij het Netwerk Innovatie Stedelijke Afvalinzameling (ISA). Het onderzoeksrapport is te lezen en te downloaden via de site VANG huishoudelijk afval. Ook is daar het webinar over het onderzoek te bekijken.