Anticiperen op de Omgevingswet

Is het toegestaan om te anticiperen, vooruit te lopen op de Omgevingswet?

Besluiten nemen op grond van de Omgevingswet mag niet, maar u kunt zich wel voorbereiden.

Lees het volledige antwoord op aandeslagmetdeomgevingswet.nl


Uw onderwerpen