Nationale milieudag in teken van transities

Om milieuproblemen het hoofd te bieden moet er heel wat veranderen. De Nationale milieudag (dinsdag 14 mei 2019) staat daarom in het teken van de transities op gebied van energie, circulaire economie, voedsel, mobiliteit en biodiversiteit.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, geeft haar visie op de transities is en de verantwoordelijkheden.

Rijkswaterstaat levert bijdragen aan een aantal deelsessies:

  • Margot de Cleen (Bodem) bij sessie 1B ‘Is er genoeg Nederland voor onze transities?’
  • Gaston Gelissen (Omgevingswet) bij sessies 2B over de Nationale Omgevingsvisie
  • Onno van Sandick begeleidt sessie 2D over Waardentransities en gedrag.

Het volledige programma vindt u op de site van VVM netwerk van milieuprofessionals. Daar kunt u zich ook inschrijven.