Aanvraag account buitenlandse bedrijven niet meer mogelijk

U wilt een inlogaccount aanvragen voor Omgevingsloket online. Dit is niet meer mogelijk.

Dit Omgevingsloket is alleen nog beschikbaar om aanvullingen te doen op aanvragen, gedaan voor 1 januari 2024.

U kunt hiervoor inloggen met eHerkenning of DigiD.

Wilt u inloggen en een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket? Zie daarvoor https://omgevingswet.overheid.nl/helpcentrum/inloggen/inloggen-omgevingsloket