Helpdesk

Heeft u een vraag of wilt u uitleg over landelijke milieuwet- en regelgeving? Stel uw vraag aan onze helpdesk.

Dit vragenformulier is vooral bestemd voor overheden, brancheverenigingen, adviesbureaus en bedrijven. Onze helpdesk geeft deze organisaties uitleg over huidige regelgeving over de leefomgeving en de Omgevingswet.

Informatie voor inwoners en ondernemers
Als inwoner en ondernemer kunt u lokale vragen over uw leefomgeving het beste stellen aan uw gemeente. Bijvoorbeeld vragen over uw woning, bedrijf of uw wijk. Of vragen over regelgeving op een bepaalde locatie. Uw gemeente kan u vertellen of zij bevoegd gezag is voor deze locatie, dat wil zeggen dat ze er beslissingen over kan nemen. Als zij dat niet is, kan ze u vertellen bij welke overheid u wel moet zijn. Zoek de contactgegevens van uw gemeente of bevoegd gezag.

Vult u ook uw telefoonnummer in? Dan kan het Informatiepunt Leefomgeving telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of om ons antwoord toe te lichten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren en wij zorgen dat u binnen 2 werkdagen een reactie krijgt.


Informatiepunt Leefomgeving

Informatiepunt Leefomgeving

De afhandeling van vragen aan de helpdesk van Kenniscentrum Infomil vindt plaats door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Uw vragen worden beantwoord door dezelfde experts en wij leveren dezelfde kennis.