Isoleren waterglijbaan, afkoeling verminderen

Homepage > Isoleren waterglijbaan, afkoeling verminderen

Isoleren waterglijbaan, afkoeling verminderen

Inhoud pagina: Isoleren waterglijbaan, afkoeling verminderen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar op alle overdekte zwembaden waar waterglijbanen buiten de gebouwschil van het gebouw door de open lucht lopen en niet, nauwelijks of onvoldoende zijn geïsoleerd. De praktijk leert dat waterglijbanen met een bouwjaar van vóór 2010 nauwelijks zijn geïsoleerd.

Beschrijving

Beschrijving

Een overdekte waterglijbaan bij overdekte (recreatie)zwembaden die voor een (groot) deel buiten de gebouwschil ligt, zorgt voor veel warmte - en dus energieverlies, dit kan eenvoudig worden voorkomen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De toepassing van isolerende materialen in de nieuwbouwfase is nauwelijks duurder dan het gebruik van standaardmateriaal. Bij renovatie bedragen de materiaalkosten voor de isolatie van € 50 tot € 100 per vierkante meter, de prijs per vierkante meter is afhankelijk van de totale oppervlakte van de waterglijbuis (exclusief loonkosten). Wanneer ook de huur van bijvoorbeeld een hoogwerker en rijplaten en de loonkosten worden meegerekend, kunnen de kosten per vierkante meter flink oplopen. De besparing varieert met de oppervlakte van de waterglijbuis, de binnenlucht - en watertemperatuur, de hoeveelheid lucht in de glijbuis en de buitentemperatuur.

De kosten van het op maat maken en aanbrengen van een afluitklep bedragen, afhankelijk van het type waterglijbaan, tussen de € 1000 en € 1500.

Het ligt voor de hand om bij het realiseren van de energiebesparende maatregelen aan te sturen op natuurlijke momenten in de bedrijfsvoering. Natuurlijke momenten zijn situaties voor een ondernemer waarin sowieso een periodieke of een gedwongen incidentele investering wordt gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om een geplande renovatie, verbouwing of het vervangen van een kapotte installatie.

Terugverdientijd

Terugverdientijd

<1 jaar, voor het toepassen van de waterglijbaanafsluiter. Voor het aanbrengen van isolatie is dat erg afhankelijk van de situatie ter plaatse, veelal 3 - 10 jaar.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Dit zijn technische maatregelen. Er is op basis daarvan geen jaarlijkse controle nodig.

Voor waterglijbanen zijn er ook andere regels waaraan moet worden voldaan, zoals het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Behalve het bijhouden van een logboek, kent het Besluit voor bestaande toestellen de verplichting om te zorgen dat het toestel veilig is en blijft. Zie voor meer informatie de 'Checklist waterglijbanen'.

Daarnaast zijn er ook nog de NEN-1069-1 en NEN-1069-2.

Zie ook de informatie over Terugverdientijden versus netto contante waarde.

Vraagstelling

Vraagstelling

Is (koude) luchttrek door de glijbuis naar de warmere binnenlucht in het gebouw goed merkbaar en wil men die voorkomen?

Afbeelding

Afbeelding

glijbaanstoptropiquaveendam

Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

n.v.t.