Modal shift dedicated binnenvaart

Homepage > Modal shift dedicated binnenvaart

Modal shift dedicated binnenvaart

Inhoud pagina: Modal shift dedicated binnenvaart

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Voor het vervoer van droge en natte bulk in grote hoeveelheden van relatief laagwaardige goederen is de binnenvaart de meest geëigende modaliteit. Het marktaandeel van de binnenvaart is voor deze stromen 80%. Toch is het wegvervoer in een aantal gevallen concurrerend met de binnenvaart en is er potentieel voor een shift van weg naar schip.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het vervoer per binnenvaart van bulkgoederen tussen aan het water gelegen laad- en losplaatsen.

Ook grotere stukgoedstromen, zoals papier, staal en bouwmaterialen kunnen per dedicated binnenvaart worden vervoerd. Voor deze bulk- en stukgoedstromen zijn overslagvoorzieningen zoals een kraan, zuig- of pompinstallatie vereist bij de verzender en ontvanger van de goederen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Het milieueffect van een modal shift van weg naar binnenvaart hangt af van het gebruikte scheepstype, de afstand, de vaarweg en de omvang van de goederenstroom. Over het algemeen is het effect op de CO2-uitstoot positief. Het effect op de emissie van fijnstof en NOx is alleen positief op lange afstanden met moderne schepen en wanneer met de nieuwste motoren wordt gevaren. Met CNG- en/of hybride schepen. Het aantal voertuigbewegingen in de regio neemt door deze maatregel fors af.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice:
Het vervoer van eetbare oliën en andere voedingsmiddelengrondstoffen tussen de haven en afnemers in het achterland, waaronder Unilever.

Zie ook:
Vervoeren met de binnenvaart (Bureau Voorlichting Binnenvaart)
Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart

Vraagstelling

Vraagstelling

Vervoert u de bulkgoederen van tussen aan het water gelegen laad- en losplaatsen al per binnenvaart?

Afbeelding

Afbeelding

Modal shift dedicated binnenvaart