Stille technologie

Homepage > Stille technologie

Stille technologie

Inhoud pagina: Stille technologie

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Voor distributie in stedelijk gebied is het PIEK-programma ontwikkeld met een certificeringssysteem waarmee bedrijven ook in de nachtelijke uren mogen laden en lossen. PIEK heeft betrekking op koelaggregaten, laadkleppen, ladingdragers en motoren. In de nachtelijke uren mag het PIEK-geluidsniveau maximaal 60 dB(A) op 7 meter afstand zijn.

Het PIEK-programma richt zich vooral op laden en lossen. Er zijn ook geluidsreducerende technieken mogelijk aan motoren, banden en aandrijvingen. De toepassing van elektrische tractie heeft bijvoorbeeld een groot effect op de uitstoot van geluid, evenals het gebruik van stille banden. Zie ook de maatregelen ‘banden’ en ‘alternatieve brandstoffen'.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het toepassen van geluidsreducerende technieken.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Deze type maatregelen zijn specifiek op geluidsreductie gericht. De effecten op bereikbaarheid, kosten en andere emissies zijn hierbij niet meegenomen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:

  • grote transporteurs voor de retail (bijvoorbeeld Simon Loos, St. vd Brink, Post Kogeko) hebben geïnvesteerd in PIEK-materieel en doen daarnaast veel aan verduurzaming van hun wagenpark
  • stil inkopen bij uitbesteed vervoer

Zie ook:
Minder geluid bij laden en lossen (Piek)

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Maakt u gebruik van het toepassen van geluidsreducerende technieken bij het vervoer van goederen?

Afbeelding

Afbeelding


Stil