Training rijgedrag

Homepage > Training rijgedrag

Training rijgedrag

Inhoud pagina: Training rijgedrag

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Opleiding in Het Nieuwe Rijden kan het beste plaats vinden in het kader van de wettelijke verplichting binnen Code 95, de Europese opvolger van het chauffeursdiploma. Het bestaat uit twee delen:

  1. Basiskwalificatie
  2. Nascholing

De nascholing omvat de verplichting om chauffeurs per 5 jaar 35 uur training (7 uur per jaar) te laten geven door een gecertificeerd opleidingsinstituut. Van de 35 uur moet tenminste 7 uur een praktijktraining zijn (dus maximaal 28 uur theorie).

Het Nieuwe Rijden wordt aangeboden bij de praktijktrainingen in drie van de vijftien modules. Men is vrij in de keuze van de praktijktraining, het is niet verplicht om op zuinig rijgedrag te trainen.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het bevorderen van zuinig rijgedrag van chauffeurs.

Zuinig rijden is voornamelijk afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Wanneer de bestuurder een zuiniger rijgedrag vertoont, wordt daarmee direct brandstofbesparing en CO2-reductie gerealiseerd. Op de cursus 'Het Nieuwe Rijden' leren chauffeurs onder meer:

  • tijdig gas loslaten, en het voertuig uit laten rollen
  • rijden met een gelijkmatige snelheid
  • afstand houden en anticiperen
  • slimmer de versnellingspook te hanteren om brandstof te besparen
Financiële aspecten

Financiële aspecten

Zuinig rijden heeft geen invloed op het aantal voertuigbewegingen en kilometers. De besparing wordt gerealiseerd op brandstof, CO2-uitstoot, emissies van fijnstof en NOx. Daarnaast kan er worden bespaard op het onderhoud aan de voertuigen en is er een verbetering van de verkeersveiligheid en daarmee een besparing op de kosten voor verzekering en schade.

De hoogte van de besparing varieert sterk. Dit is afhankelijk van de mate waarin chauffeurs reeds getraind zijn, de wijze van trainen, het type transport en voertuig en de wijze waarop de lesstof wordt toegepast en herhaald. De kosten bedragen ca. 300 euro voor een dag (7 uur volgens Code 95) praktijktraining per chauffeur. Het CBR geeft de volgende besparingen op:

Brandstofbesparing

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice:
Uit de praktijk is gebleken dat een combinatie van training, monitoring van de effecten, reguliere terugkoppeling aan de chauffeurs in combinatie met herhaaltrainingen het hoogste effect heeft. Besparingen tot 10% zijn vaak te realiseren. Communicatie over de neveneffecten (minder slijtage, verkeersveiligheid) versterkt de verankering.

Zie ook:
Het Nieuwe Rijden

Vraagstelling

Vraagstelling

Bevordert u het zuinig rijgedrag van uw chauffeurs?

Afbeelding

Afbeelding


Het Nieuwe Rijden