Intermodaal spoor

Homepage > Intermodaal spoor

Intermodaal spoor

Inhoud pagina: Intermodaal spoor

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Intermodaal spoorvervoer kan een naadloos deur-tot-deurvervoer verzorgen dat kostendekkend is, wanneer het voor- en natransport en de extra overslagkosten opwegen tegen de kosten voor het vervoer per spoor.

Doordat spoorvervoer minder flexibel is dan wegvervoer en de kosten ervan relatief hoog zijn, is deze modaliteit vooral geschikt voor de doorvoer van maritieme containers en continentale stromen over lange afstanden (> 500 km). Vooral tussen Nederland en Italië vindt veel spoorvervoer plaats (15 treinen per dag). Dit komt mede omdat het wegvervoer over de Alpen wordt ontmoedigd door de Zwitserse en Oostenrijkse overheden.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het vervoer van containers, trailers en wissellaadbakken over langere afstanden per trein als alternatief voor het wegvervoer.

De laatste decennia zijn er veel shuttleverbindingen ontwikkeld tussen de mainports en het achterland. In Nederland is de Betuwelijn speciaal voor de afvoer van goederen uit de Rotterdamse haven gebouwd. Over de corridor van deze haven naar Duitsland en Italië worden veel diensten aangeboden. Naar Oost-Europa (met name Polen) is er sprake van een groei van het aanbod van diensten.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Zowel voor de uitstoot van CO2, als die van fijnstof en NOx geldt dat een modal shift van weg naar spoor grote positieve effecten kent. Dan moet wel gebruik gemaakt worden van elektrische tractie. Het aantal voertuigbewegingen in de regio neemt niet af, maar over het hele traject kan een grote besparing in wegkilometers worden gerealiseerd. De rentabiliteit van een modal shift hangt met name af van het voor- en natransport en de transportafstand.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice:
Enkele recente voorbeelden van een modal shift van weg naar spoor:

  • het vervoer van containers van de Tweede Maasvlakte naar de terminal van CTT in Pernis
  • vervoer tussen de haven van Rotterdam en de nieuwe spoorterminal in Venlo

Zie ook:
Intermodaal Vervoer (Rail Cargo Information Netherlands)

Vraagstelling

Vraagstelling

Vervoert u al containers, trailers en wissellaadbakken over langere afstanden per trein als alternatief voor het wegvervoer?

Afbeelding

Afbeelding


Spoorgoederenvervoer