Schoon en zuinig inkopen

Homepage > Schoon en zuinig inkopen

Schoon en zuinig inkopen

Inhoud pagina: Schoon en zuinig inkopen

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

De overheid heeft zich in een aantal bestuurlijke afspraken vastgelegd om duurzaam in te gaan kopen. De inkoop van transport en logistiek zouden hier ook onder moeten vallen. Uit recent onderzoek is gebleken dat de doelstellingen van 100% duurzaam inkopen nog lang niet gehaald zijn.

Er zijn vele criteria die onder de noemer ‘duurzaam inkopen’ kunnen worden onderscheiden. Voor transport biedt de CO2-prestatieladder aanknopingspunten. Ook de Lean and Green Award en Star zouden in het kader van duurzaam inkopen kunnen worden gehanteerd als selectiecriteria. Bedrijven die ISO 14001 milieucertificering hebben kunnen ook transport hier onderdeel van laten uitmaken.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het rekening houden met duurzaamheidsaspecten bij de inkoop van transport en logistiek.

De opdrachtgever van transport (verlader, logistiek dienstverlener, handelsbedrijf) kan bij de inkoop van transport rekening houden met de milieu- en bereikbaarheidseffecten. Door de dialoog met leveranciers aan te gaan, of door in inkoopvoorwaarden en contracten expliciet duurzaamheidsaspecten op te nemen. Door leveranciers van transport aan te spreken op de door hen veroorzaakte emissies en het verbruik kunnen verduurzaming en innovatie versneld worden.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Exacte besparingspercentages van deze maatregel kunnen niet worden gegeven. Het zijn de onderliggende maatregelen die door de dienstverlener worden genomen om aan de criteria voor duurzaam te voldoen, die het effect van deze maatregel bepalen. Over het algemeen geldt dat het kosteneffect beperkt is, terwijl grote winst op milieu bereikt kan worden.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:
Cargill Crude Oils Europe heeft haar vaste vervoerders gevraagd de Lean and Green Award te halen.

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Houdt u rekening met duurzaamheidsaspecten bij de inkoop van transport en logistiek faciliteiten?

Afbeelding

Afbeelding


CO2-prestatieladder