Goederenvervoer

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer

Inhoud pagina: Goederenvervoer

In de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit is een zorgplicht opgenomen voor bedrijven om de emissies van verkeer en vervoer te verminderen. Het gaat daarbij onder meer om Goederenvervoer over de weg, water en per spoor. De nadere invulling treft u aan in de Handreiking Vervoermanagement (1 juni 2016).

Voor de invulling van de zorgplicht is een hulpmiddel opgesteld (toolbox) voor Goederenvervoer. In deze toolbox zijn specifieke maatregelpakketten opgenomen die in de praktijk bij veel bedrijven effectief zijn gebleken om tot besparing van kosten, beperking van transportemissies en/of verbetering van de bereikbaarheid te komen.

De opzet van de toolbox is gebaseerd op een gestructureerde toepassing van de wettelijke zorgplicht van bedrijven, waar zoveel mogelijk aangehaakt wordt bij bestaande programma’s en instrumenten.

Voor een effectief gebruik van de toolbox is het van belang om vooraf vast te stellen of sprake is van een verlader met regie, een verlader zonder regie, een vervoerder met regie, een vervoerder zonder regie, een terminal of een binnenvaart operator (zie beschrijving in kader). In een besparingsplan vervoer wordt een emissie- en brandstofverbruiksprofiel opgenomen en wordt een gemotiveerd beschreven welke van de verbetermaatregelen al dan niet realiseerbaar zijn in de eigen praktijk, inclusief een plan van aanpak voor uitvoering van verbetermaatregelen.

Met het oog op bedrijfsgerelateerd transport wordt onderscheid gemaakt tussen transportondernemingen (vervoerders) en verladers.

Verlader

Een verlader is een bedrijf met activiteiten die goederenvervoer genereren. Dit kan een productiebedrijf, handelsbedrijf, instelling of een grote logistieke dienstverlener zijn. De verlader kan zelf het vervoer organiseren, plannen en uitvoeren met geheel of gedeeltelijk eigen wagenpark. De verlader kan het plannen en uitvoeren van het vervoer geheel of gedeeltelijk uitbesteden. De verlader kan het vervoer geheel of gedeeltelijk over laten aan zijn leveranciers (franco huis) en klanten (ex works). Bij een verlader is er altijd sprake van een inrichting. Wanneer de verlader het vervoer uitbesteedt aan een of meer vaste vervoerders (bijvoorbeeld een binnenvaartoperator) gaat de tool er vanuit dat de verlader direct invloed kan uitoefenen op brandstofverbruik en emissies. Vaak zijn de voertuigen uitgevoerd in de huisstijl van de verlader.

Vervoerder

De vervoerder voert het transport uit in opdracht van een verlader. De vervoerder kan dat doen met eigen vervoermiddelen of geheel of gedeeltelijk  inhuren van  charters. De vaste charters maken voor de Handreiking deel uit van het wagenpark van de vervoerder. De verlader bepaalt de mate van regie van de vervoerder. De vervoerder heeft niet altijd een inrichting anders dan huisvesting, garage of parkeerruimte. Wanneer de vervoerder op- en overslagactiviteiten verzorgt, is er wel sprake van vervoer van en naar de inrichting.

De werking van de toolbox is als volgt

  1. Selecteer het type-bedrijf, dat u wilt beschouwen
  2. Kies uit de lijst met Maatregelgebieden, die van toepassing zijn (=V) en klik op “verfijn”
  3. U ziet een overzicht van de voor uw situatie geadviseerde maatregelen
  4. Klik de aangevinkte maatregelen aan en bekijk de de details van deze maatregelen
  5. Via de retourpijl gaat u terug naar het maatregeloverzicht op de vorige pagina
  6. Op basis van de inhoud van de maatregelen past u de selectie aan;
  7. Na het kiezen van maatregelen klikt  u op de knop “naslagwerk”, Hiermee maakt u een totaal overzicht (Let op: dit kan even duren);
  8. Kies wat u met dit overzicht wilt doen: printen, email, PDF…
  9. Via “checklist” krijgt u een samenvattend overzicht van de voor u interessante maatregelen (Let op: dit kan even duren);
  10. Kies vervolgens wat u met dit overzicht wilt doen: printen, email, PDF…
Kies een type bedrijf:
Maatregelgebied:
Selecteer één of meerdere maatregelen: