Planning (voertuigen en ritten)

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Planning (voertuigen en ritten)

Planning (voertuigen en ritten)

Inhoud pagina: Planning (voertuigen en ritten)

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Geautomatiseerde rittenplanning is vooral interessant voor transporten naar veel wisselende adressen (deelladingen of LTL). Dit is bijvoorbeeld het geval bij leveringen aan consumenten, distributie van bouwmaterialen en onderhouds- en servicebedrijven. Wanneer er alleen vaste routes worden gereden kan een rittenplanningssysteem gebruikt worden om het optimale routeschema te berekenen, de zogenaamde tactische planning. Vanwege de aanschaf- en onderhoudskosten van een rittenplanningspakket is het gebruik voor tactische planning alleen in veel gevallen niet rendabel.

Voor het transport van volle ladingen (FTL) kan de planning op voertuigniveau worden geoptimaliseerd met automatische systemen. Deze systemen ondersteunen ook het optimaliseren van de complexe rij- en rusttijden.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het toepassen van een geautomatiseerd planningssysteem voor de transportuitvoering.

Een transportmanagementsysteem (TMS) kan gebruikt worden voor wagenparkbeheer, chauffeursplanning en de uitvoering van de ritten. Voor het optimaliseren van de ritplanning zijn dedicated systemen ontwikkeld. Dit kunnen statische als dynamische systemen zijn, waarbij in het laatste geval ook gekeken wordt naar de actuele verkeerssituatie en beladingsgraad van de wagens. Koppelingen met ERP-, WMS- en TMS-systemen zorgen voor een geïntegreerde en efficiënte bedrijfsvoering.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Het belangrijkste effect van een geautomatiseerde planning is een verhoging van de beladingsgraad, in combinatie met het verminderen van de transportafstand. Dit betekent dat zowel de uitstoot van CO2 als die van fijnstof en NOx, en ook het aantal kilometers en voertuigbewegingen kan dalen door de toepassing van deze maatregel.

De hoogte van het effect is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie. Leveranciers van rittenplanningspakketten claimen dat de besparing kan oplopen tot 15%.

Wanneer met een voertuigplanning ook verschillende wagentypes optimaal kunnen worden ingezet, kan het effect ook substantieel zijn (tot 25%).

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:
Uit diverse vervoerscans en andere verbeterprojecten bij bedrijven is een praktische besparing van gemiddeld ca. 10% op het aantal ritkilometers gerealiseerd.

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Maakt u al gebruik van een geautomatiseerd planningssysteem voor de transportuitvoering?

Afbeelding

Afbeelding

Planning voertuigen en ritten