Laad- en lostijden

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Laad- en lostijden

Laad- en lostijden

Inhoud pagina: Laad- en lostijden

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Ja

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Verkorten van laad- en lostijden kan zowel voor het vaste deel (verkorten wachttijden, lading klaar zetten, papierwerk efficiënter verzorgen) als voor het variabele deel (andere ladingdrager, automatisch scannen lading e.d.).

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het verkorten van de laad- en lostijden.

Sneller laden en lossen verhoogd de efficiency van het transport. Vrachtwagens zijn hierdoor effectiever inzetbaar. Sneller laden en lossen kan op verschillende manieren leiden tot een kilometer- en brandstofverbruiksreductie. De bezettingsgraad van het wagenpark daalt wanneer er minder tijd aan laden en lossen wordt besteed. Wanneer er geen tijdsrestricties zijn aan de ritten en de personeelsinzet, kan de beladingsgraad worden verhoogd. Wanneer een verhoging van de beladingsgraad door dergelijke restricties niet mogelijk is kan de voertuigplanning worden aangepast (meer riten per dag per voertuig). Zo  worden kilometers en kosten bespaard.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De milieueffecten van sneller laden en lossen hangen sterk af van de mate waarin de planning geoptimaliseerd kan worden. Wanneer een reductie van de tijd met 10% gerealiseerd kan worden, kan de milieu-impact maximaal 2-3% zijn.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:
Het NK-Speed-docking-2015 is een landelijke competitie om de laad- en lostijden te verminderen en de efficiency van transport te verhogen.

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Heeft U maatregelen genomen om de laad- en lostijden te verkorten om het transport efficiënter te maken?

Afbeelding

Afbeelding

Laad- en lostijden