Bundelen/combineren

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Bundelen/combineren

Bundelen/combineren

Inhoud pagina: Bundelen/combineren

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Beschrijving

Beschrijving

Hieronder staan voorbeelden van bedrijfsspecifieke maatregelen met de procentuele vermindering van milieubelasting en kostenbesparing binnen de scope van de maatregel. De gerealiseerde verbeteringen zijn uniek voor het betreffende bedrijf. Het potentieel van de maatregelen moet telkens opnieuw worden vastgesteld.

Bundelen-combineren

Vraagstelling

Vraagstelling

Heeft u maatregelen genomen door ladingen te bundelen/ te combineren om daarmee de voertuigefficiency te verhogen?

Afbeelding

Afbeelding

Maatregelen bundelen-combineren