Kleiner/lichter

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Kleiner/lichter

Kleiner/lichter

Inhoud pagina: Kleiner/lichter

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Beschrijving

Beschrijving

Hieronder staan voorbeelden van de maatregel ‘Kleiner/lichter’ met de procentuele vermindering van milieubelasting en kostenbesparing binnen de scope van de maatregel. De gerealiseerde verbeteringen zijn uniek voor het betreffende bedrijf. Het potentieel van de maatregelen moet telkens opnieuw worden vastgesteld.

Kleiner-lichter

Vraagstelling

Vraagstelling

Hebt u maatregelen genomen om uw lading/de producten kleiner en lichter te maken en daarmee de voertuigefficiency te vergroten?

Afbeelding

Afbeelding

Maatregelen kleiner-lichter