Verschoning binnenvaart

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Verschoning binnenvaart

Verschoning binnenvaart

Inhoud pagina: Verschoning binnenvaart

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Er wordt in zowel Europa als de VS gewerkt aan nieuwe emissienormen voor scheepsmotoren en andere mobiele bronnen. Deze zullen alleen voor nieuwe schepen gelden. Door de slechte marktsituatie in de binnenvaart is een snelle vervanging en verschoning van motoren niet te verwachten. Er zijn subsidieregelingen die een deel van deze kosten dekken. Aanvullende maatregelen lijken noodzakelijk.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het gebruik van schonere binnenvaartschepen.

Door de lange levensduur van binnenvaartschepen en de motoren is de gebruikte techniek nog niet de schoonste. Vervanging van motoren of het aanbrengen van roetfilters kan de binnenvaart aanzienlijk schoner maken. Van de 5.500 schepen in Nederland is momenteel slechts 10% CCR-klasse II of schoner.

Naast uitlaatgasfilters zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van CNG en LPG als motorbrandstof. Qua voortstuwing wordt ook geëxperimenteerd met in serie geschakelde vrachtwagenmotoren. Tenslotte zijn er nieuwe aandrijf- en scheepsconcepten in ontwikkeling die zuiniger met brandstof omgaan.

Uitstoot

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Het effect op de emissie van fijnstof en NOx is erg groot, zeker in vergelijking tot andere maatregelen die gericht zijn op brandstofefficiency. Uit bedrijfseconomische overwegingen is een verschoning toch lastig. Verladers zijn niet bereid om meer te betalen voor schoner vervoer. Milieuzonering voor binnenvaartschepen bestaat (nog) niet. Een modal shift naar de binnenvaart kan de concurrentiepositie verbeteren en daarmee de kansen voor verschoning vergroten.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:
Binnenvaartrederij Danser heeft verschillende innovatieve schone schepen in de vaart.

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Maakt u gebruik van schonere binnenvaartschepen t.o.v. wat tot voor kort gebruikelijk was, namelijk CCR-I ?

Afbeelding

Afbeelding


Greenstream