Snelheidsbegrenzer

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Snelheidsbegrenzer

Snelheidsbegrenzer

Inhoud pagina: Snelheidsbegrenzer

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Het staat bedrijven vrij de maximumsnelheid naar beneden aan te passen. In het kader van verkeersveiligheid is een te lage afstelling (bijvoorbeeld 80 km/u) niet aan te raden.
Voor bestelwagens is nog geen snelheidsbegrenzer verplicht. Er bestaan wel plannen in Europa om deze in te voeren met een maximum snelheid van 120 km/u.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het lager afstellen van de maximum snelheid van de snelheidsbegrenzer.

Vrachtauto’s zwaarder dan 3.500 kg moeten in Europa uitgerust zijn met een snelheidsbegrenzer. Deze dient op max. 90 km/u afgesteld te staan. In de praktijk is de maximum afstelling vaak een paar kilometer hoger. Met name bij vrachtwagens die in het buitenland actief zijn. Het terugbrengen van de maximum ingestelde snelheid naar bijvoorbeeld 85 km/u levert een substantiële besparing op.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Een lagere maximum snelheid bespaart brandstof. De besparing is afhankelijk van de inzet van de vrachtwagen: wanneer de maximum snelheid veel wordt gereden, bij lange-afstandsvervoer buiten de bebouwde kom en op snelwegen, is de besparing het grootst. De praktijk leert dat in dat geval elke kilometer verlaging iets minder dan 1% besparing oplevert. Een verlaging van bijvoorbeeld 90 naar 87 km leidt dan tot ca. 2,5% brandstofbesparing.

Naast de besparing op brandstof (kosten en emissies) zijn er ook besparingen op onderhoud en verkeersboetes te bereiken door een lagere afstelling van de begrenzer. Omdat er nauwelijks kosten aan deze maatregel zijn verbonden is het rendement erg groot.

Het tijdverlies door een snelheidsverlaging met 3 a 4 km/u is minimaal. Als deze al meetbaar is bedraagt het hooguit een paar minuten op een rit van 250 km.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice:
Het afstellen naar 85 kilometer per uur leidt tot maximaal 5% brandstofbesparing. Het installeren van snelheidsbegrenzers op lichte vracht- en bestelwagens is eveneens een zeer effectieve maatregel. Hier zijn wel kosten aan verbonden (een paar honderd euro per voertuig).

Zie ook:
Verplichte snelheidsbegrenzer
(RDW Zakelijk)

Vraagstelling

Vraagstelling

Heeft u de snelheidsbegrenzers van (een deel) van uw wagenpark lager afgesteld? (lager dan de max afstelling van 90 km/uur)

Afbeelding

Afbeelding


Vrachtauto's