Monitoring verbruik

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer >  Monitoring verbruik

Monitoring verbruik

Inhoud pagina: Monitoring verbruik

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Voor het registeren van het brandstofgebruik op voertuig- en chauffeursniveau kan gebruik gemaakt worden van de boardcomputer. De boardcomputer is standaard op vrachtwagens aanwezig. Bestelwagens maken ook steeds meer gebruik van de boardcomputer. Moderne motormanagementsystemen zijn op afstand uitleesbaar. Gedetailleerde gegevens over het rijgedrag (snelheid, toerental, versnelling, vertraging, stationair draaien etc.) kunnen worden verzameld en geanalyseerd.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het meten en terugkoppelen van het brandstofverbruik van voertuigen.

Monitoring van het brandstofverbruik kan op verschillende niveaus: van het gehele wagenpark, per voertuigtype, per individuele vracht- en bestelwagen en per chauffeur.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

De maatregel leidt niet tot directe brandstofbesparing, maar inzicht in het brandstofverbruik op voertuig- en chauffeursniveau (en de ontwikkeling ervan in de tijd) leidt tot betere bewustwording. Het geeft handvatten om gedragsverandering te realiseren en de kosten- en milieueffectiviteit van maatregelen vast te stellen. Deze maatregel versterkt daarmee de andere maatregelen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Opbrengst maatregelBest practice: bedrijven die:

  • boardcomputerdata uitlezen,
  • gegevens over rijgedrag analyseren en terugkoppelen aan de chauffeurs
  • deze informatie gebruiken bij het frequent trainen van de medewerkers.

Zie ook:
Monitor brandstofverbruik (Duurzaam MKB.nl)

Vraagstelling

Vraagstelling

Meet u het brandstofverbruik van uw voertuigen en koppelt u de resultaten terug naar de chauffeurs(groep)?

Afbeelding

Afbeelding


Brandstofmeter