Managementinformatie

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Managementinformatie

Managementinformatie

Inhoud pagina: Managementinformatie

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Alle generieke kosten gerelateerde informatie dient een bedrijf in het kader van de bedrijfsvoering en boekhouding bij te houden. Specifieke en maatregelgebonden prestatie-indicatoren kunnen naar eigen believen worden geregistreerd, hiervoor is geen wettelijk kader. Ten minste zouden een aantal relevante milieu- en transportindicatoren moeten worden bijgehouden, bijvoorbeeld in een dergelijk format:

Tabel milieu- en transportindicatoren

De kracht van managementinformatie wordt sterker wanneer deze wordt gerelateerd aan in- en externe procesmanagementsystemen; keurmerken zoals ISO, TLN, maar ook monitoring in het kader van bijvoorbeeld Lean and Green. Het delen van relevante managementinformatie met ketenpartners (leveranciers, klanten) maakt de werking ervan ook sterker. Koppeling c.q. integratie in het ERP-systeem en andere systemen (WMS, TMS) komt met de moderne ICT-toepassingen steeds makkelijker tot stand. Voor kleine bedrijven kan een eenvoudige Excel-toepassing al veel extra managementinformatie genereren.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het verbeteren van het inzicht in de transportprestatie.

Inzicht in de belangrijkste prestatie-indicatoren van transport stelt de manager in staat het proces zo efficiënt mogelijk in te richten en daarmee de transportkosten en de emissies van transport zo laag mogelijk te houden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen generieke en maatregelgebonden prestatie-indicatoren.

Generieke indicatoren geven inzicht in de algemene prestaties van transport en logistiek binnen het bedrijf, zoals kosten, beladingsgraad, kilometers per stop, bezettingsgraad etc. Maatregelgebonden indicatoren zeggen iets over de effecten van maatregelen, zoals bijvoorbeeld het verbruik per voertuig of chauffeur, de kosten per container etc. Voor het vertalen van data naar managementinformatie zijn diverse tools beschikbaar, onder meer zogenaamde dashboard presentatiesystemen.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Deze maatregel heeft op zichzelf geen effect op emissies, het is een ondersteuning van andere maatregelen. Voor een efficiënte en ‘lean’ bedrijfsvoering is de juiste managementinformatie cruciaal en daarom een voorwaarde voor kostenbesparing.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:
Een bedrijf dat alle relevante prestatie-indicatoren baseert op haar bedrijfsdoelstellingen en de informatie op een gestructureerde wijze registreert en koppelt aan haar milieuzorg- en kwaliteitsmanagementsysteem.

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Maakt u gebruik van generieke- en maatregelgebonden prestatie-indicatoren ter verbetering van uw inzicht in de transportprestatie?  

Afbeelding

Afbeelding


Managementinformatie