Intermodaal shortsea

Homepage > Onderwerpen > Goederenvervoer > Intermodaal shortsea

Intermodaal shortsea

Inhoud pagina: Intermodaal shortsea

Natuurlijk vervangingsmoment

Natuurlijk vervangingsmoment

Nee

Toepasbaarheid

Toepasbaarheid

Intermodaal shortsea-vervoer kan een naadloos deur-tot-deurvervoer verzorgen dat kostendekkend is wanneer het voor- en natransport en de extra overslagkosten opwegen tegen de lage kosten voor het vervoer over water. Over het algemeen is shortsea-vervoer kostentechnisch pas interessant als de afstanden groot zijn (>500 km) en de extra reistijd geen bezwaar. Voor het vervoer van versproducten in koelcontainers (reefers) kan shortsea, net als binnenvaart, ook in toenemende mate concurreren met het wegvervoer.

Toepasbaarheid

Beschrijving

Beschrijving

Het vervoer van containers en trailers tussen aan zee gelegen Europese landen per shortsea in plaats van over de weg.

Er zijn al veel diensten tussen Nederland en Scandinavië, het Iberisch Schiereiland, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische Staten. Er worden twee scheepstypen ingezet: ferryboten en relatief kleine containerschepen (ca. 100-2.000 TEU). Voor het continentale vervoer worden in toenemende mate 45-voetscontainers ingezet, die een capaciteit hebben die vergelijkbaar is met een trailer.

Naast het continentale vervoer vindt er ook veel shortsea containervervoer plaats als aanvoer (‘feeder’) naar de grote deepsea containerterminals, vanwaar de containers naar bijvoorbeeld Azië worden vervoerd (en vise versa). In dit geval gaat het om standaard 20- en 40-voetscontainers.

Financiële aspecten

Financiële aspecten

Het milieueffect van een modal shift van weg naar shortsea hangt af van het gebruikte scheepstype, de afstand, het voor- en natransport en de omvang van de goederenstroom. De variëteit aan scheepstypen en routes is erg groot, waardoor het milieu-effect niet eenduidig vast te stellen is.

Net als bij de binnenvaart geldt dat in het algemeen het effect op de CO2-uitstoot positief zal zijn, terwijl het effect op de emissie van fijnstof en NOx alleen positief is wanneer met de nieuwste motoren wordt gevaren en/of met CNG- en hybride schepen. Het aantal voertuigbewegingen in de regio neemt niet af, maar over het hele traject kan een grote besparing in wegkilometers worden gerealiseerd.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Best practice:

  • het vervoer van agroproducten per container tussen Nederland en Scandinavië
  • RoRo (ferry) vervoer tussen Noord-Spanje (Bilbao) en Antwerpen en Rotterdam

Zie ook:
European Shortsea Network

Opbrengst maatregel

Vraagstelling

Vraagstelling

Maakt u gebruik van de mogelijkheden van Shortsea in plaats van over de weg voor het vervoer van containers en trailers tussen aan zee gelegen Europese landen?

Afbeelding

Afbeelding


Shortsea